รายชื่อผู้สมัครและผู้ยืนยันเข้าร่วม เขียนข้ามขอบ ’48

 

รายชื่อผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วม

อ่านรายละเอียดการอบรม : https://www.dhammaliterary.org/mindshiftingwriting/

 

รูปแบบที่ยืนยัน ชื่อ ชื่อเล่น อาชีพ
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) ปราการ คุง
ที่ปรึกษางานพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) กฤติมา ดิว อาจารย์
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) สุธีราพร อี๊ด ว่างงาน
[ศิษย์เก่า] รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) จิตชนก ขลุ่ย รับจ้าง
[ศิษย์เก่า] รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) อุบล ปู แม่บ้าน
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) จินดา ดา ลูกจ้างของรัฐ
[ศิษย์เก่า] รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) สวยใส ป้อม
อาสาสมัครวารสารดอกบัวน้อย
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) ชัชรัช เค็น แม่บ้าน
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) เฉิดโฉม โฉม พนักงานบริษัท
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) วีรมลล์ เอ พนักงานบริษัทเอกชน
[ศิษย์เก่า] รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) สิริลักษณ์ ปู ครู
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) ณิชชา หนิง รับราชการ
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) กนกรัตน์ Ink พนักงานบริษัทเอกชน
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) ชมภูนุช เจเจ พนักงานบริษัท
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) ชวัลณัฐ ยอด ที่ปรึกษาอิสระ
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) อรนุช ออย พนักงาน
รูปแบบ กึ่งออนไลน์ 4 สัปดาห์ (วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564) อภิชาติ ตั้ม พนง.เอกชน