รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเขียนเปลี่ยนชีวิต

 

 การอบรม “เขียนค้นพบตัวเอง” รอบมกราคม 2558

 

 •  ณัชชา กระติบ ราชการ , นักบำบัด
 •  ปฏิญญา ติ๊ก พยาบาล
 •  คนึงนิตย์ ครูนา ครู
 •  ปุณณมา นก อาจารย์
 •  ณัฐศิรี น้ำผึ้ง พนักงานบริษัท
 •  สายสดา หญิง พยาบาล
 •  ธารทิพย์ คิ้ม ครู
 •  ปวี วี วิศวกร (ที่ปรึกษาด้านโครงการพลังงาน)
 •  กอบกุล เปี้ยก แม่บ้าน
 •  มีพร ลูกปัด ทันตแพทย์
 •  ธรรมนนท์ ครูนิตย์ กระบวนกร
 •  เหมพรรษ อ้อม รับจ้างทั่วไป
 •  ศาสนีย์ พนักงานบริษัท
 •  นัยพร แอ๋ม แคสติ้งโฆษณาและนักเต้นอิสระ
 •  อรณา ณาณ่า พนักงานบริษัทเอกชน
 •  รุจิพรรณ หมวย รับราชการ
 •  ณัชชาพร แพร นักศึกษา
 •  ศรินยา ต่าย  ลูกจ้าง มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม
 •  รัฐ รับราชการ
 •  พรรณนภา ตั๊ก ครู………ปัจจุบันหยุดงาน เป็นแม่บ้านดูแลลูก
 •  ธนา เต๋อ อาจารย์
 •  วงศ์สวรรค์ แจ๋ว โปรแกรมเมอร์
 •  มยุรี บิง เลขานุการ&ล่าม
 •  สิรินันท์ กุ๊กไก่ อาจารย์
 •  ถึงขวัญพุทธ ธุรกิจส่วนตัว
 •  วิภา แวว
 •  รัตนาพร เชอร์รี่
 • พัชรี ไก่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

การอบรม “เขียนค้นพบตัวเอง” รอบมกราคม 2557

 

 • น้ำทิพย์  นิดหน่อย  ครูอัตราจ้างแนะแนวอยู่ที่รร.ราชวินิต มัธยม
 • อับดุลกอยยูม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ฝ่ายวิจัย ประเมินผล และพัฒนา
 • อัจฉราภรณ์ นก  พนักงานบริษัท
 • กมลศรี  นักแสดงละครเวที
 • พิมพ์มณี พิม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
 • อิมทิรา อิม
 • คนึงนิตย์   ครูนา  ราชการครู
 • เฉิดโฉม โฉม พนักงานบริษัท
 • จุฑามาศ มดแดง ธุรกิจส่วนตัว
 • รุ่งทิพย์  รุ่ง พยาบาล ทางเดินอาหารเด็ก
 • วราภรณ์  หนิง  พยาบาล
 • ฐิติกา บอล  feerlance
 • มานิตา โอปอล รับจ้าง
 • อโณมา  นักออกแบบ
 • น้ำทิพย์ ทิพย์  ฟรีแลนซ
 • ฉัตร ขายวัสดุก่อสร้าง
 • อุไรศรี หมู
 • วิไลลักษณ์ หลี  แม่บ้าน
 • สุจินตนา แก้ม  นักวิชาการอิสระ
 • รัชดา  พนักงานบริษัท
 • หนึ่งหทัย รับราชการ
 • สมกมล มล แพทย์
 • ณัช  ที่ปรึกษาอิสระ
 • ปรียากมล  กระบวนกร
 • พนิตศรี หน่อย คณะครุศาสตร์
 • ณัฐดนัย วิทยากร
 • เศรษฐชัย  นักศึกษา

 

การอบรม “เขียนปลดปล่อยชีวิต” รอบมีนาคม 2557

 • ณิณา  นักเรียน
 • วราภรณ์  หนิง พยาบาล
 • เฉิดโฉม โฉม  พนักงานบริษัท
 • รุ่งทิพย์  หนิง พยาบาล ทางเดินอาหารเด็ก
 • น้ำทิพย์  นิดหน่อย ครูอัตราจ้างแนะแนวอยู่ที่รร.ราชวินิต มัธยม
 • กมลศรี  หลิน   รับจ้างอิสระ
 • กาญจนา พนักงานบริษัท
 • กรวิทย์ โปรแกรมเมอร์&นักวิเคราะห์ระบบ
 • สุจินตนา แก้ม นักวิชาการอิสระ
 • จิราพร นิด  นักแปลอิสระ / เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 • สุพัฒนา จ.ระยอง
 • วันทนา เปิ้ล พนักงานหน่วยงานรัฐ
 • สมกมล มล  แพทย์
 • ประภาพรรณ   แม่บ้าน
 • ปรีดาวรรณ พิณ แม่บ้าน
 • นวลพรรณ พยาบาล
 • รสวรรณ กันย์  ล่าม/ติวเตอร์ ฟรีแลนซ์
 • จันทนา ค้าขาย/ดูแลย่า
 • กนกวรรณ
 • สมพงศ์ โก้ พนักงานบริษัท

 

การอบรม “เด็กน้อยภายใน” รอบมิถุนายน 2557

 • น้ำทิพย์ ทิพย์ ฟรีแลนซ
 • ปุญยวีร์ น้อง ที่ปรึกษา อิสระ
 • คณบดี แม็ค เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
 • ชรรินชร  ริน แม่บ้าน , นักศึกษา
 • ชมพร อุ้ย รับราชการ พยาบาลวิชาชีพ
 • เฉิดโฉม โฉม พนักงานบริษัท
 • ปทิตตา นุ่น  นักศึกษา
 • น้ำทิพย์  นิดหน่อย  ครูอัตราจ้างแนะแนว
 • รุ่งทิพย์  รุ่ง พยาบาล ทางเดินอาหารเด็ก
 • วราภรณ์ หนิง พยาบาล
 • อรวรรณ  ป้อ รับราชการ
 • คนึงนิตย์  ครูนา ราชการครู
 • นราพร ขม
 • ณัฏฐ์ชวัล มิ้งค์ ทำธุรกิจส่วนตัว (เปิดร้านอาหาร)
 • พรรัตน์ นิ้ง รับจ้างอิสระ (งานเขียน อิดิท จัดเล่ม งานข่าว)
 • พัชรพร จ๊ะ ช่วยกิจการที่บ้าน เป็นฟรีแลนซ์โฆษณา
 • ศศิธร  บูรณตรีเวทย์ (ฝ้าย) นักศึกษา
 • วันทนา ยืนยงวิวัฒน์ พนักงานหน่วยงานรัฐ
 • สุพิชฌาย์  ตาล  น.ศ. ปริญญาโท
 • สุนทรี ปราง พนักงานสถาบันการศึกษา
 • กฤษณ์ หนึ่ง  นักการตลาดและการสื่อสาร ปัจจุบันทำงานรณรงค์กิจกรรทางกาย
 • ณัตฐิยา เล้ง ครูสอนโยคะ
 • กมลศรี  หลิน นักแสดงละครเวที
 • ศิริวรรณ โอ๋ พยาบาล
 • พิมพ์บุญญา  เอ๋ พนักงานบ.เอกชน
 • สุวภัทร  ภาพ  อิสระ
 • อรทัย โอ๋ full-time mom
 • เกศสุดา กุ๊กกุ๋ย รับราชการ
 • ภัทรมน  หลี  เจ้าของกิจการ
 • ชนิกานต์ แคท   พนักงานบริษัทเอกชน
 • ณัชชา กระติบ  รับราชการ
 • วันชัย นักศึกษา
 • มัสลิน ฝ้าย นักศึกษา ป.โท
 • ภัทรธมน นุ้ย พนักงานบริษัท สอนเกี่ยวกับcomputer

 

การอบรม “เขียนปลดปล่อยชีวิต” รอบสิงหาคม 2557

 • กานต์รวี   สิงโต นักสังคมสงเคราะห์
 • คนึงนิตย์  ราชการครู
 • ณฤทัย แอน พนักงานบริษัทเอกชน
 • ณัชชา กระติบ รับราชการ
 • ณัฏฐ์กชพร อิ๋ว พนักงานบริษัทเอกชน
 • ณัตฐิยา เล้ง ครูสอนโยคะ
 • ธนะพัฒน์ รับราชการ
 • นวพรรษ หนิง
 • ไผ่  ปอมปอม นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • เบญญาทิพย์ แอล นักวิชาการสาธารณสุข
 • ปัทมา เปิ้ล อิสระ
 • พัชรี  ไก่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • พิพัฒน์ พัด อิสระ
 • ยุวดี  มด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • รสสุคนธ์ โรส รับราชการ
 • รัตนภรณ์  แฟง เจ้าหน้าที่ช่วยงานโครงการด้านการสนับสนุนองค์กรที่พัฒนาเยาวชน
 • ศศิธร  ฝ้าย นักศึกษา
 • ศศิธร ธุรกิจส่วนตัว
 • ศุภลักษณ์  เอ๋ แม่บ้าน
 • สมกมล มล แพทย์
 • สุมณฑา  จุ๋ม นักแสดงละครเวที
 • สุวภัทร ภาพ อิสระ
 • เหมพรรษ อ้อม กรรมการ
 • อติชาต เอิร์ธ  พนักงานบริษัท
 • อัจฉรา หยิ่ว รับราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์

 

การอบรม “เขียนมหัศจรรย์ชีวิต” รอบพฤศจิกายน 2557 ร่วมกับศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ธนา (เต๋อ) / อาจารย์
 • ณัชชา (กระติบ) / ราชการ นักบำบัด
 • ธรรมนนท์ (นิตย์) / กระบวนกร
 • ปุณณมา (นก) / อาจารย์
 • มัณฑนา (น้อง) / อาจารย์
 • น้ำทิพย์ (ทิพย์) / อิสระ
 • ฐิติพร นามปากกา ไผ่ / พนักงานบริษัท
 • สุธิศา (นุ่น) / นักวิชาการการศึกษา
 • สิรินันท์ (กุ๊กไก่) / อาจารย์
 • ชญานิษฐ์ นามปากกา ช่วงก้าว / พยาบาล
 • ปุญญิสา นามปากกา ฉันรักฤดูฝน / พยาบาล
 • ปิยวรรณ (ป้อย) / พนักงานบริษัท
 • ศุภลักษณ์ นามปากกา ท้องฟ้า
 • สุรัสวดี (เบียร์) / นักจิตวิทยาโรงเรียน
 • นวพรรษ นามปากกา lively / กระบวนกร
 • กรศศิร์ (ติ๋ม) / พยาบาล
 • สิบพร (กบ) / ธุรกิจส่วนตัว
 • ฐิติพร นามปากกา น้ำอุ่น / ราชการ
 • วราภรณ์ นามปากกา จิตใส / รับจ้าง
 • ณิชกานต์ (จี้) / นักศึกษา
 • ธารทิพย์ (คิ้ม) / อาจารย์
 • ภัคสกุณา (บู) / ราชการ
 • เนตรนภา (เปิ้ล) / ราชการ
 • พนา (summer) / พนักงานบริษัท
 • มาลี (กี) / พยาบาล
 • วิภา (แวว) / พนักงานบริษัท
 • มะลิ นามปากกา molly / แพทย์
 • วราภรณ์ (อ้อย) / กระบวนกร , นักพัฒนาสังคม
 • คนึงนิตย์ (ครูนา) / ครู