รายชื่อผู้สมัครและผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม ครูเขียนภาวนา

 

อัพเดตเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.

อ่านรายละเอียดการอบรม : https://www.dhammaliterary.org/ครูเขียนภาวนา๒๕๖๒/

 

ยืนยันเข้าเรียน คำนำหน้า ชื่อ ชื่อเล่น อาชีพ
ยืนยันแล้ว สิริลักษณ์ ปู ครู
ยืนยันแล้ว นาง สุธารัตน์ หลิน ธุรกิจส่วนตัว, โค้ช
ยืนยันแล้ว นส. ศุภพร บุศร์ ครู
ยืนยันแล้ว ฤทัยรัตน์ จิ๋ม แม่บ้าน
ยืนยันแล้ว น.ส. สุพัตรา สุ ค้าขาย
ยืนยันแล้ว น.ส. ศิริพร มุก ผู้ประสานงาน
ยืนยันแล้ว น.ส. ละออง ตู่
พนักงานบริษัทเอกชน
นางสาว นัยรัตน์ ณแนน พนักงานบริษัท
ยืนยันแล้ว น.ส. วรารมย์ มีมี่ย์
ศิลปินอิสระ / ครูสอนศิลปะและโยคะ
ยืนยันแล้ว นส วิลาวัลย์ วิ อาจารย์
ยืนยันแล้ว นางสาว เนาวรัตน์ ปู ข้าราชการครู
ยืนยันแล้ว นางสาว หัทยา ปู สอนพิเศษ
ยืนยันแล้ว นางสาว รัตน์รวี ชิ พนักงานเอกชน
ยืนยันแล้ว นภภัสร์สร แอนนา
ยืนยันแล้ว นาง นันทวรรณ นก พนักงานบริษัท
ยืนยันแล้ว นาย คณัส ตุ้ม พนักงานบริษัท
ยืนยันแล้ว นาง ศรีสุภา เมย์ ฟรีแลนซ์
ยินยันแล้ว นางสาว รภัสสา เอ ทันตแพทย์
ยืนยันแล้ว นางสาว ปริยากร กลอย
ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร,แพทย์แผนไทย
ยืนยันแล้ว นาง ภัณฑิรา จัน การตลาด
ยืนยันแล้ว นางสาว จินต์ณัชชา เหล่ง พนักงาน