รวมบทเรียน “เขียนเยียวยา”

รวมบทเรียนจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

ในหัวข้อ “เขียนเยียวยา” : บันทึกดูแลใจ

โดยผู้เรียนของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อ่านรายละเอียดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ได้ที่

www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/