บทเรียนและความประทับใจ “เขียนข้ามขอบ”

รวมบทเรียนจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ในหัวข้อ “เขียนข้ามขอบ” : เขียน = ปลดปล่อยชีวิต โดยผู้เรียนของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อ่านรายละเอียดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ได้ที่ www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/