การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (3)

 

 

” ขณะทำกิจกรรม มีความผ่อนคลาย สงบ รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง มีเวลาให้ความรู้สึก ความระลึกได้ ที่ถูกบดบังอยู่แจ่มชัดขึ้น ได้ฝึกวิธีผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ การปล่อยวาง ปล่อยให้ความรู้สึกนุกคิด ที่เก็บซ่อนอยู่ แสดงตัวออกมา ทำให้ได้ความคิด แนวทางใหม่ๆ ที่ตัวเองเผยออกมา พูดออกมา ซึ่งเป็นทั้ง อิสระ และแนวทาง กำลังใจ
.
” ทุกวันควรได้มีการทำกิจกรรม แม้ไม่ได้ทำการบ้าน แต่การได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นเหมือนการเป็นกระดาษเปล่าที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ท่าทีที่ควรแสดงออกที่เหมาะสม ให้แก่ตนเอง”
.
คุณเยาวรีย์ (นิด) อาชีพ นักเทคนิคการแพทย์
.
.
” ดีใจที่เราทำได้ ทำให้เราสร้างร่องรอยของจิตใจใต้สำนึกใหม่ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตขึ้น ให้พ้นจากร่องเดิมหรือความคุ้นชินที่เราใช้อยู่เป็นประจำ ตัวอย่างวันนี้โกรธ เพราะ แต่เมื่อนึกถึงหัวข้อที่เราเคยทำ ไม่ให้เราเต้นไปกับจังหวะของมัน ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ แต่เราเต้นไปได้หน่อยหนึ่ง เกิดมีสติขึ้นมา นึกขึ้นได้ ความโกรธจึงลดน้อยลงโดยปริยาย
ทำให้เราค่อยปลดเปลื้องอะไรบางอย่างออกจากตัว เข้าใกล้จิตเดิมแท้ของเรา ชีวิตของเราจึงน่าค้นหา มีแต่สิ่งที่มีความเป็นไปได้ตลอดเวลา ไม่มีผิด ถูก ชีวิตของเราจะเป็นอิสระมากขึ้น
.
” ชอบเกือบจะทุกหัวข้อ บางหัวข้อก็ยาก บางหัวข้อก็ง่าย แต่ทำให้เราได้ใช้จินตนาการ สร้างภาพ นึกถึงสิ่งต่างๆ ตามที่โจทย์กำหนด บางหัวข้อให้เรานึกถึงสิ่งดีๆๆ ที่มีในตัวเรา ทำให้เราย้อนกลับมาดูตัวเอง และรู้จักคุณค่าในตัว สร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับตัวเอง ซึ่งบางคุณค่าเราหลงลืมไป แล้วเราก็ถวิลหาจากภายนอก ทั้งๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ทำให้เราสามารถเติมเต็มความรู้สึกด้านในได้ดีขึ้น บางหัวข้อใช้จินตนาการให้เราได้รับพลังความเข้มแข็ง ความอบอุ่น สร้างแรงบันดาลใจ ให้เรามอบสิ่งรอบตัวอย่างมีคุณค่าแก่เรา เป็นครูสอนเรา ซึ่งเราได้รับมันจริงๆ ถึงพลังที่เราได้ใช้จินตนาการเพราะรู้สึกถึงพลังนั้นเมื่อเราจินตนาการ ซึ่งหัวข้อส่วนใหญ่ให้ความรู้สึกในด้านบวก
.
” สร้างพลังงานที่ดีให้เป็นตัวเอง มองเห็นตัวเองเป็นคนที่ดีคนหนึ่งมีคุณค่า ซึ่งจะทำให้เรามองคนอื่นอย่างมีคุณค่า อ่อนน้อม เคารพในคนอื่น รวมทั้งธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่ ฝึกให้เรามีสติมากขึ้น”
.
คุณวิลาวัลย์ (วิ) อาชีพ ครู
.
.
” ความรู้สึกที่เป็นกันเอง ระหว่างครูและผู้เข้าร่วม ทำให้บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสบายๆ และเปิดใจให้กันและกันในระดับหนึ่ง หลังจากการอบรมแล้ว เมื่อได้ส่งงานเขียนกลับไป มีความประทับใจที่ครูได้เสียสละเวลาอ่านในสิ่งที่เขียนไป และได้รับคำแนะนำดีๆกลับมา
.
” ชอบตอนกิจกรรม เปิดไพ่สองใบ ซึ่งคิดว่าค่อนข้างตรงกับความรู้สึกลึกๆของตนเอง ทำให้ตนเองได้มองย้อนกลับไปในสิ่งที่ตนเองต้องการจริงๆ และมีเป้าหมายอะไรบ้างในชีวิต ในการอบรมได้ฝึกการเน้นย้ำบอกตัวเองให้ทำให้สิ่งที่ต้องการทำ และกระตุ้นตัวเองให้ทำตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ สอนให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบัน ไม่คิดมากเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึง
.
” อะไรก็ตามที่คิดได้ หรือตั้งเป้าหมายเอาไว้ ให้เขียนจดลงไปเป็นตัวอักษร มันจะทำให้เราเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้น และรู้ว่าอะไรควรทำก่อนและหลัง จัดลำดับความสำคัญ ความยาก-ง่าย จะทำให้เราทำตามเป้าได้มากกว่าการคิดอะไรยุ่งเหยิงเต็มไปหมดอยู่ในหัว ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ดีในชีวิต ถ้าไม่มีบทเรียนนั้น เราก็คงไม่สามารถเป็นคนในปัจจุบันแบบนี้ ส่วนเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ พยายามทำไปเรื่อยๆ อย่าท้อ อย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีพอ โอกาสและเวลาที่ดีมีเข้ามาให้เราพัฒนาตัวเองเสมอ ”
.
คุณพิชญา (มิ้ม) อาชีพ นักพัฒนาสังคม
.
.
ความประทับใจจากการอบรม #พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์
ติดตามบทความและการอบรม ได้ที่ : www.dhammaliterary.org