ปลดทุกข์ด้วยบันทึกไม่ธรรมดา

คู่มือดูแลหัวใจด้วยการเขียนบันทึกง่ายๆที่ไม่ธรรมดา
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ผู้ที่ต้องการเพื่อนรับฟังและการดูแลยามหัวใจฝนตก และผู้ที่ต้องการรับฟังเสียงจากหัวใจ
ในเล่มประกอบด้วย 7 แบบชวนบันทึกง่ายๆเพื่อผ่อนคลายหัวใจ และ 1 บทลำนำแห่งลมหายใจเยียวยากายจิตด้วยตัวเรา

หนังสือ “ปลดทุกข์ด้วยบันทึกไม่ธรรมดา”
ผู้เขียน อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht
ประเทภหนังสือ จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง / การรู้จักตัวเอง / สุขภาพ

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/18256/ปลดทุกข์ด้วยบันทึกไม่ธรรมดา/