บริจาคหน้ากากอนามัย แก่สถาบันโรคทรวงอก ครั้งที่ ๑

 

 

บริจาคหน้ากากอนามัย แก่สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวน ๑๕ ชิ้น สำหรับบุคลากรและผู้ป่วยตามการจัดสรรของโรงพยาบาล โดยเป็นจำนวนทั้งหมดที่มีในสำนักงานของเรา ซึ่งได้จัดซื้อมาก่อนหน้าเมื่อปีที่แล้ว และกำลังจัดซื้อเพื่อนำมาบริจาคอีกจำนวน ๑๐๐ ชิ้น
.
ใจความสำคัญของทุกศาสนาคือความไม่เห็นแก่ตัว แต่ความกลัวและความตื่นตระหนกต่างปลุกกิเลสของเราให้เห็นแก่ตัว และมุ่งทะยานอยากด้วยความโลภ โกรธ และหลง เราจึงขอลดความเห็นแก่ตัวของเรา ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลนี้ ซึ่งมิได้อยู่ในแผนงานมาก่อน
.
หน้ากากผ้าและการดูแลสุขอนามัยเป็นสิ่งที่เพียงพอสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยดังเช่นบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเพียงพอเพราะการขวนขวายหามาและกักตุน ของผู้มีความจำเป็นและไม่มีความจำเป็นมีสูงมาก ความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าเชื้อโรค
.
.
“การสละชีวิตได้นี้เป็นธรรมของสัตบุรุษ… นรชน (คนทั่วไปที่ยังมีกิเลส) พึงสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งอวัยวะอันประเสริฐ เมื่อจะรักษาชีวิตไว้ พึงสละอวัยวะ
.
“เมื่อระลึกถึงธรรม พึงสละทั้งอวัยวะ ทั้งทรัพย์ และแม้ชีวิตทั้งหมด”
.
(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๐
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ มหาสุตโสมชาดก [๓๘๒] )

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเรา
www.dhammaliterary.org