บริจาคสมุดบันทึกและสมุดวาดภาพ แก่ร้านปันกัน

 

 

บริจาคสมุดบันทึกและสมุดวาดภาพ รวม ๔๖ เล่ม แก่ร้านปันกัน สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

เพื่อนำไปจัดจำหน่ายเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์

⭐️ สนับสนุนเราผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆ ได้ที่
www.dhammaliterary.org/คอร์สการอบรม/