บทเรียนและความประทับใจ “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นเจ็ด

 

บทเรียนและความประทับใจ “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นที่ 7

(ภาคกลางคืน รวม 9 คืน)
วันที่ 8 – 10 , 15 – 17 และ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 ออนไลน์ผ่าน Zoom

 

” ได้กลับมาทบทวน เตือนสติตัวเอง และได้มารับรู้ว่าแท้จริงแล้วด้านมืดที่เราตัดสินว่าคือสิ่งไม่ดี หรือเป็นด้านลบ แท้จริงแล้วอาจจะเป็นด้านสว่างก็ได้ ” – คุณอ๊อด

” เรียนรู้ว่าด้านมืดนั้น แท้จริงคือส่วนหนึ่งของเราที่เราใช้ขับเคลื่อนชีวิตโดยไม่รู้ตัว เราไม่ยอมรับเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับด้านมืดเหล่านี้ยังไงเลยกดเอาไว้ แต่พอมาเรียนเราสามารถยอมรับด้านมืดและรู้วิธีดูแลให้เค้าแสดงตนอย่างเหมาะสมจนกลายเป็นว่าจากตัวตนที่ซ่อนอยู่ กลับได้มาเป็นตัวละครสำคัญที่ช่วยกันขับเคลื่อนชีวิต เสมือนได้ทีมเพิ่มมาทำงานร่วมกัน เป็นทีมที่อยู่ในตัวเรา ไม่ต้องหาไหนไกล ” – คุณนุ้ย

” ได้ตระหนักรู้ด้านมืดมากขึ้น ให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิด เห็นที่มาเช่น อยากมี อยากได้ ความไม่รู้ ฯ ” – คุณอุ๋ม

 

ติดตามตารางการอบรมของ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้ที่
https://www.dhammaliterary.org/open-course/