รวมบทเรียน “เขียนภาวนา” ๒๕๖๐ (๗)

 

รวม๔

 

บันทึกสรุปบทเรียน จากการอบรม “เขียนภาวนา”

ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๙

โดยคุณศรีสุภา (เมย์) อาชีพ อิสระ

 

เปิดดูภาพ : คลิกที่นี่

 

www.dhammaliterary.org