รวมบทเรียน พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๖ (๒)

 

รวม๓

 

“วันนี้ทำกระดาษเปล่าอีกครั้งแล้วสังเกตอย่างที่ครูแนะนำค่ะ
พบว่าภาพที่เราสร้างขึ้นมาบนกระดาษ จิตเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง ตอนที่ลบจิตเราก็ลบออกไปเอง ความทุกข์ หรือคำไม่ดีที่พูดกับตัวเอง อันไหนลบง่ายคือจิตยึดติดกับมันน้อย ลบยากจิตยึดติดกับมันมาก และเหมือนกันทั้งความทุกข์กับความสุขจิตนั้นสร้าง และยึดติดไว้เอง ตอนลบภาพเหมือนให้จิตได้คลายความยึดติดกับภาพ คำพูดหรือสิ่งต่างๆ ที่จิตสร้าง ปรุงแต่ง ยึดไว้ ให้คลาย ให้ปล่อย
ขณะที่จิตมีสติและสมาธิมาก จิตก็มีกำลังในการจัดการปล่อยวางความยึดติดทั้งหลายเหล่านั้น
กระดาษเปล่าสอนว่าจิตเดิมมันว่าง ภาพที่อยู่บนกระดาษเปล่าไม่มี เป็นเพียงสิ่งที่จิตสร้าง ปรุงแต่งและจิตที่สร้างนี้ก็มีกำลังที่จะละวาง ลบภาพเหล่านั้นได้ตามความต้องการของจิตนั้น
นี่เป็นสิ่งที่ได้จากการสังเกตค่ะ
วาดมันดาราต่อด้วยความตั้งใจค่ะ ^^ ”
คุณจิตรลดา (เจี๊ยบ) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
+ + + + +
บทเรียนในหลักสูตร #ห้องเรียน #พลังแห่งจิต รุ่นที่ ๖ กึ่งออนไลน์
www.dhammaliterary.org