เมื่อแสงสว่างถูกโอบล้อม เมื่อนั้นแสงก็กลับกลายเป็นเงามืด

 

 

อย่าถือความดีเป็นตัวตนฉัน

อย่าถือให้สิ่งดีๆ เหล่านั้นเป็นของฉัน

อย่ากอดแสงสว่างไว้เป็นตัวตนให้ยึดมั่น

.

เมื่อแสงสว่างถูกโอบล้อม เมื่อนั้นแสงก็กลับกลายเป็นเงามืด

.

เมื่อถือความดีเป็นตัวฉัน ฉันย่อมทุกข์เพื่อรักษาความดีนั้น

พะวงภาพลักษณ์ ปล่อยปล่ะสิ่งลบในตนแผ่ขยาย

มองแต่ดอกไม้ในหัวใจ มิเหลียวแลวัชพืชพัวพัน

เมื่อถือให้สิ่งดีๆ เป็นของฉัน และเมื่อถือความดีเป็นตัวตน

ความคาดหวังย่อมผูกมัด จ้องควบคุมหมายเป็นดังใจ

มิยอมให้เปลี่ยนแปลงตามวาระ วิวาทกับผู้อื่นเพราะความดีที่แตกต่าง

.

มุ่งทำดีเพื่อใจสงบวาง

แสงสว่างเป็นแสงสว่าง เมื่อไม่มีอัตตาใดขวางไว้

เราทำความดีเพื่อให้ความดีงอกงาม มิใช่บ่มเพาะตัวตนให้เติบใหญ่

การดูแลสิ่งลบในตน เป็นการทำความดีที่สำคัญ

.

เนตังมะมะ

เนโสหะมัสมิ

นะ เมโส อัตตาติ

นั่นไม่ใช่ของเรา

นั่นไม่เป็นตัวเรา

นั่นไม่ใช่ตัวตน

.

.

อนุรักษ์ ครูโอเล่

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

คอลัมน์บทภาวนา อนัตตา

www.dhammaliterary.org