อย่าถือความผิดพลาดเป็นตัวตนฉัน

 

 

 

อย่าถือความผิดพลาดเป็นตัวตนฉัน
อย่าถือความพลาดพลั้งเป็นของฉัน
อย่าถือความล้มเหลวเป็นความล้มเหลว
.
แต่ก็อย่าปฏิเสธความรับผิดชอบที่ฉันจะแก้ไขและเรียนรู้
.
เมื่อถือความผิดพลาดเป็นตัวตนฉัน เมื่อนั้นฉันจึงซึมเศร้าและแตกสลาย
เมื่อถือความพลาดพลั้งเป็นของฉัน เมื่อนั้นฉันจะกอดกุมความทุกข์ไว้ และเฝ้าตอกย้ำตนเอง
เมื่อถือความล้มเหลวเป็นความล้มเหลว
เมื่อนั้นฉันจะเฝ้ากล่าวโทษ จ่อมจมในมุมมองเดิม
และปฏิเสธที่จะใช้โอกาสนี้บ่มเพาะการเติบโตของหัวใจ
.
เพียงมองให้เห็นเป็นเหตุการณ์ กับเส้นสายแห่งเหตุและผล
ไม่ใช่ความเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ ให้ยึดถือ
มีแต่หน้าที่ คือธรรมะ ณ จุดที่เราอยู่ เราสามารถทำอะไร ในเวลานั้น
ไม่ใช่อยากทำอะไร
.
.
เนตังมะมะ
เนโสหะมัสมิ
นะ เมโส อัตตาติ
นั่นไม่ใช่ของเรา
นั่นไม่เป็นตัวเรา
นั่นไม่ใช่ตัวตน
.
.
อนุรักษ์ ครูโอเล่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
คอลัมน์ “บทภาวนา อนัตตา”
ติดตามบทความ และ การอบรมหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต
www.dhammaliterary.org