จิตอาสาจากน้องหญิงและน้องออโต้

จิตอาสาเพื่อผู้พิการทางสายตา

 

น้องหญิง เบญจมาศ แสนหลวง เยาวชนที่ได้รับทุนจิตอาสาจากการประกวดงานเขียนธรรมวรรณศิลป์ พร้อมเพื่อนๆ ลงแรงเปิดหมวกหาทุน เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และช่วยแรงจิตสาธารณะ

น้องหญิงได้เรียนรู้อีกว่า
“ตอนไปเล่นดนตรีสนุกมาก เหนื่อย ฝนตกด้วย แต่เหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจ เวลาทำอะไรให้ใครด้วยตัวเอง หาเงินได้ด้วยตัวเอง ซึ่งแลกจากแรงกายของเรา มันภาคภูมิใจกว่าการได้มันมาง่ายๆ”

 

สมทบทุนช่วยเหลือ_2836 สมทบทุนช่วยเหลือ_2291

 

ภาพ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.909824872416214.1073741861.205984142800294&type=3

 

จิตอาสามอบสิ่งของเกื้อกูลทหารชายแดนภาคใต้

 

น้องออโต้ วิภู ชลานุเคราะห์ เยาวชนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ดำเนินกิจกรรมจากทุนจิตอาสาส่งของใช้ เครื่องอุปโภค และขนม เพื่อเกื้อกูลและเป็นกำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ส่งของไปสามจังหวัดชา_2599 ส่งของไปสามจังหวัดชา_4505

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.912465565485478.1073741862.205984142800294&type=3