จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19

 

การเดินทางของจิตวิญญาณนำมาให้พบกัน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19 เมื่อวันที่ 9 – 10 และ 16 – 17 กันยายน 2566 ออนไลน์ทาง Zoom โดยเป็นรุ่นที่ผู้เรียนรู้สึกเชื่อมโยงกันมากที่สุดรุ่นหนึ่งในระหว่างทำกิจกรรมฝึกสะกดจิตคู่กัน 😊

คำบอกเล่าส่วนหนึ่งหลังเรียนจบ :

 

“เหมือนเราได้พัฒนาตนเอง จาก learning by doing เลยค่ะ หลักสูตรเข้มข้นมากค่ะ ได้ฝึกตัวเอง ในการ กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น เหมือนรู้สึกว่า เพื่อนๆ ทุกคน ที่อยู่ในคลาส และอาจารย์ พร้อมที่รับฟัง ในสิ่งที่เราพูด และจะมีข้อเสนอแนะ ที่ดีๆกลับมาให้เรา ไม่ต้องกังวล ว่าจะผิดหรือ ถูก เหมือนเป็นคลาสที่พร้อมให้เรา เรียน รู้ เหมือนเรามาอยู่ในส่วนของ positive energy ของ class เลยค่ะ ประทับใจในทุกครั้งที่อาจารย์ random จับคู่ให้ค่ะ เหมือนแต่ละคนที่ได้เจอมีความ matching อะไรบางอย่างกัน และเราสามารถเอาสิ่งที่คู่แนะนำมาปรับใช้ได้ต่อไปอีกด้วย

“ได้องค์ความรู้ที่เรากำลังตามหาค่ะ ว่าศาสตร์สะกดจิต จะเชื่อมโยงกับทางศาสนาไหม ถ้าฝึกไปด้วยกันจะมีแนวทางอย่างไรค่ะ หากนำมาฝึกต่อ เราจะมีแนวทางฝึกอย่างไรบ้าง
ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่เอามาปรับใช้ เช่น แนวทางการทำ hypno การเขียน script การเขียนโปรแกรมจิต ตอนเข้ามาเป้าหมายคืออยากเอาไปใช้ ในการดูแลจิตใจตนเอง ค่ะ แต่หลังเรียนคิดว่า เราสามารถเอาความรู้นี้ไปแนะนำเพื่อน ญาติ บางคนที่เราอยากให้ชีวิต ของเค้าดีขึ้นได้อีกด้วย” / คุณอุ๊ 💖

 

“คอร์สนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ตอกย้ำกับตัวเองว่า เราเชื่อในความรู้สึกของตัวเองได้ เราเชื่อใน intuition ของตัวเองได้ว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง และเราเป็นตัวของตัวเองมาตลอด สิ่งที่ได้รับจากการตัดสินใจเรียนคอร์สนี้คือ มั่นใจในเส้นทาง lightworker มากขึ้น คอร์สนี้เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มและตอบข้อสงสัยได้ คอร์สนี้ทำให้รู้สึกสนุกรู้สึกมีพลังมุ่งมั่นเดินต่อไป” / คุณหนุ่ย 🌼

 

“สิ่งแรกที่ได้คือความมั่นใจ การกล้าพูด แบบไม่กลัวผิด เป็นการฝึกการแสดงความคิดเห็นที่ไม่มีการตัดสิน รู้สึกพื้นที่ตรงนี้ไม่มีการตัดสิน พื้นที่ตรงนี้รู้สึกปลอดภัย และส่วนที่ได้จากคอร์สนี้ ได้รับพลังความเชื่อ ความรัก ความเมตตา ต่อตัวเองทำให้เราไม่ตัดสินตัวเอง และไม่ตัดสินคนอื่น ทีนี้เวลาเราอยู่ร่วมกับคนอื่น ทำให้เรามองคนอื่นด้วยความเข้าใจไปด้วย

“ที่ได้กับการเรียนในครั้งนี้ พี่ๆเหมือนเป็นจิ๊กซอว์เติมส่วนที่เราขาด บางทีเราไม่เห็นตัวเอง คู่ คือกระจกสะท้อนตัวเราค่ะ และให้เราได้พัฒนาในส่วนที่ขาดให้ดีขึ้น เชื่อว่าการแชร์ของตัวเอง และการแชร์ของพี่ๆที่เรียน ได้ประโยชน์ได้เรียนรู้ร่วมกัน การเข้าคู่แต่ละครั้งเชื่อในกฏธรรมชาติส่งคู่การสะกดจิตเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างเป็นกระจกสะท้อนตัวตนให้เห็นซึ่งกันและกัน และสามารถเอาสิ่งที่คู่แชร์นำมาใช้ได้”

“เหมือนขีวิตมันเบาขึ้น พลังงานในตัวเราดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้น วิธีการเขียนโปรแกรมจิตตัวเอง แก้ไขแก้ปัญหาของตัวเองได้ ชีวิตเบาขึ้น จิตเบาขึ้น จิตขยายขึ้น มีความสุขมากขึ้น ชีวิตสร้างความเป็นไปได้ใหม่ได้ในทุกๆวัน ทำให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ถึงความเป็นจริงมากขึ้น ได้พัฒนาพลังอำนาจของความคิดให้เป็นบวกมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ทำให้เกิดสติ และปัญญามากขึ้น ไม่หลงไปกับการถูกสะกดจิตจากคนอื่น” / คุณษา 🦋

 

ขอขอบคุณผู้เรียนที่ทุกคนที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ และร่วมสนับสนุนโครงการของสถาบันฯ มา ณ ที่นี้ 😇 🙏

 

[ ติดตามหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ]

คอร์สการอบรม