จบการอบรม เขียนภาวนา รุ่นที่ 14

 

จบการอบรมลงแล้วสำหรับหลักสูตร “เขียนภาวนา” ประจำปีนี้ ในรุ่นที่ 14 ซึ่งเรียนออนไลน์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ 22 กรกฏาคม ถึง 27 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นเวลา 10 วันทาง Zoom โดยเรียนการฝึกขัดเกลาจิตอย่างเข้มข้น ผ่านการภาวนาและใคร่ครวญธรรม สังเกตกิเลสตั้งแต่เรื่องความอยาก ความยึดติด จนถึงอัตตาตัวตน
 
ข้อความบางส่วนจากบันทึกและการสรุปบทเรียนของนักเรียนรุ่นนี้
 
“อยู่ให้เป็น เย็นให้ได้ ในโลกนี้
จิตไม่มี ปรุงแต่งไป ตามสังขาร
สุขจริงหนอ สุขยิ่ง ในดงกาม
สุขในความ เป็นโลก ของตัวเรา”
 
“ฉันรู้ว่าฉันยังต้องปรับปรุงตัวเองอีกเยอะ ฉันติดกับความเป็นตัวตนของฉันมากเกินไป ฉันรู้ว่าอดีตมันย้อนกลับมาไม่ได้ ฉันติดกับการคิดถึงอดีตมากจนเกินไป จนทำให้ชีวิตปัจจุบันมีผลกระทบ ฉันรู้ว่าเหตุผลและสิ่งที่เกิดมันมาจากอะไร ฉันติดกับความเสียใจในสิ่งที่เกิดจากเหตุผลนั้น ฉันรู้ถึงความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมมองนามธรรม ฉันติดกับความเสียใจในการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมของนามธรรมนั้น”
 
“ลมหายใจออก ฉันเขียน
หยุดเมื่อหายใจเข้า
เว้นจากการคิด
ฉันหยุดเพื่อดึงสติ
เว้นวรรคไม่กังวล
ให้เวลากับการเขียน
หยุดเขียนใช่ว่าหยุดคิด
ดึงสติกลับมาที่ลมหายใจ
ทำให้เป็นธรรมชาติ
หายใจออกก็เขียน
ปล่อยให้มือนำ
คิดก็เขียน ไม่คิดก็เขียน
แค่หยุดตอนหายใจเข้า”
 
“ความว่างในช่องว่าง ทำให้มองเห็นชัดขึ้น ฉันมีเวลามองตัวฉัน มองให้เข้าใจ ฉันมองเห็นอารมณ์ มองเห็นการเปลี่ยนแปลง ฉันมองเห็นอารมณ์ขุ่นมัว เริ่มต้นจากความคาดหวัง”
 
“บทเรียนสำคัญของฉันจากการเรียน ได้รู้จักธรรมะมากขึ้นจากหลักธรรมคำสอน ได้แนวทางที่เป็นแก่น ในการฝึกปฏิบัติ ได้รู้เทคนิคการฝึกสติมากขึ้นในชีวิตประจำวัน เราใช้ประโยชน์จากการเขียนมาฝึกสติให้ตนเองได้”
 
“เขียนภาวนา พาใจได้รู้ หยุดดูลมสู สู่สัจธรรม
ปักใจ ขัดใจ จูงใจ รู้จักหยุด ดูใจกลับบ้าน”
 
“สิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนจากฝึกที่ผ่านมาตลอดหลักสูตร 1. รู้ลมหายใจมากขึ้น ทั้งที่ฝึกฝืนและดูตามธรรมชาติ 2. เวลาเขียนหนังสือทำให้นึกถึงการเขียนภาวนาไปด้วย 3. รู้จักการมองสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงมากขึ้น 4. รู้จักวิเคราะห์ตัวเองมากขึ้น”
 
“สิ่งที่ได้เรียนรู้จากตลอดหลักสูตรที่ผ่านมา สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ 1. รู้จักหลักธรรมนำมาใช้ในชีวิตจิตดวงนี้ที่เป็นแนวทางวางไว้ให้หลุดพ้นจากกิเลส เหตุพ้นทุกข์ 2. รู้วิธีฝึกสติ – สัมปชัญญะ ละอัตตาพาพ้นทุกข์ 3. รู้จักกัลยาณมิตรจิตใฝ่ธรรมนำพ้นทุกข์”
 
“ขอขอบคุณครูโอเล่ ที่แนะแนวทางให้ทบทวนตัวเอง ด้วยแนวทางการเขียน ทำให้เราได้สังเกตตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณแนวทางการเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างสั้นและตรง สำหรับผู้ไกลวัดและโง่เขลา(ตัวเอง)”
 
“วันนี้สุข เมื่อวานสุข บางวันหวั่นไหว ไม่เสมอไป เมื่อวานห่วงลูก เห็นเขาอดนอน เพราะแก้ไขงาน ได้นอน 3 ชม. หน้าตาซูบผอม ลูกรับผิดชอบ จนเขาเริ่มป่วย เขาเรียนรู้ ชีวิตลูกผู้ชาย ไม่เสมอไป เราก็เรียนรู้จากลูก บางเรื่องลูกสอนเรา เขาเพิ่งเรียนจบ เต็มไปด้วยฝัน ดีแล้ว ที่ลูกรับผิดชอบ แม่เคารพการตัดสินใจของลูก แม่รักลูกนะ”
 
ศึกษาหลักสูตร #เขียนภาวนา ได้ที่