เยาวชนและผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย | คุณค่าของชีวิต

 

นอกเหนือจากผลงานทั้ง 8 ชิ้นที่ได้รับรางวัลแล้ว จากการคัดเลือกของคณะกรรมการ ยังมีอีก 9 ผลงานที่สามารถเข้ารอบสุดท้าย ในการประกวดงานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ หัวข้อ “คุณค่าของชีวิต” ซึ่งทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโครงการ

ผลงานเหล่านี้ทางกรรมการเห็นว่าเป็นผลงานที่มีเนื้อหา แนวคิด และความสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ บางเรื่องหากได้รับการขัดเกลามากขึ้นอีกเล็กน้อย อาจสามารถได้รับรางวัล และเชื่อว่าผู้อ่านเรื่องสั้นทั้งเก้านี้จะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตอย่างแน่นอน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

????ผลงานเรื่อง Take me to cruch , นางสาว อลิวษา มอไธสง | โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
????ผลงานเรื่อง ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดวินาที , นางสาว ปพิชญา ชูศรี | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
????ผลงานเรื่อง คาเฟ่กลางป่าของคุณพนาดร , นางสาว นภจิรา อยู่ศรีเจริญ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)
????ผลงานเรื่อง ครึ่งชีวิต , นาย วิล จิรธรรม์ บุญเกิด | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
????ผลงานเรื่อง Silence Clock , นาย อธิปรก นรพัลลภ | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
????ผลงานเรื่อง รถไฟฟ้าหลังความตาย , นางสาว วรัญรัตน์ จังพงศกร | โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
????ผลงานเรื่อง ชีวิตของลมหายใจ , นางสาว วรฤทัย ตานำคำ | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
????ผลงานเรื่อง อารัมภบท , นางสาว กัญญภา ตู้บรรเทิง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
????ผลงานเรื่อง ในโลกที่ทุกคนโหยหาแต่ความสุข , นาย มูฮัมหมัดไรมี มามุ | โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

 

[ อ่านทุกผลงานฟรีได้ที่เว็บไซต์ ]
https://punnspace.com/p/contest2563