คำถามเปิดพื้นที่

 

“คำถามเปิดพื้นที่ว่างให้กับจิตใจ และทำให้คำตอบที่ยอดเยี่ยมมีลมหายใจ”
– Richie Norton

นักเขียนหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ
ผู้ถูกจัดอยู่ในรายชื่อสุดยอดโค้ชธุรกิจหนึ่งในร้อยของโลก

คำถามปลายเปิดและเชิงบวก กำหนดวิธีคิดและเป้าหมายชีวิตอย่างเหมาะสม คำถามปลายปิดและเชิงลบ ทำให้เราสับสนและหมดพลัง ลองสังเกตดูความแตกต่างระหว่างคำถามต่อไปนี้

“เราจะทำได้ไหม” กับ “เราจะทำได้อย่างไร”
“ทุกสิ่งจะดีขึ้นหรือไม่” กับ “เราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร”
“ใครเป็นคนผิด” กับ “เรามีส่วนผิดพลาดอะไร”
“ทำไมเราจึงล้มเหลวอีก” กับ “เราได้รับบทเรียนอะไรและเราทำอะไรได้ดีแล้ว”
“ทำไมมีแต่สิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับฉัน ฉันทำอะไรผิด” กับ “สิ่งดีๆที่มีอยู่ตอนนี้คืออะไร ฉันยังมีโอกาสอะไรอีกบ้าง ธรรมชาติต้องการสอนอะไรแก่ฉัน”

เปลี่ยนคำถาม เปลี่ยนชีวิต
เรียนรู้การเขียนเพื่อรักษาใจ ตั้งคำถาม และตอบคำถามสำคัญให้ชีวิต
ผ่านหนังสือออนไลน์ ราคาย่อมเยาว์ เนื้อหาแน่น

 

เขียนรักษาใจ : มหัศจรรย์การเขียนบำบัด

https://punnspace.com/learning/course/view.php?id=23