คอลัมน์ บันทึกเล็กเล็ก โดย น้องเล็ก

บันทึกจากหัวใจของเด็กน้อย ผู้เติบโตในท่ามกลางช่วงเวลาที่ “สนามเด็กเล่นของทุกคน” ถูกบั่นทอนทำลายลงอย่างช้าๆ เป็นงานเขียนชิ้นเล็ก ภาษาง่ายงาม บันทึกด้วยความใคร่รู้และพยายามเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตน