ความอยากและความยึด | เขียนภาวนา

 

การเขียนภาวนา สลับกับการบรรยายในหัวข้อ “ความอยากและความยึด” โดยครูโอล่ ส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการอบรม “เขียนภาวนา” หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org/