ก ล้ า โ ต…เด็กน้อยภายใน

 

S__20979714

บทความ “สนทนากับเจ้าตัวเล็ก…เด็กน้อยภายใน”

จากบันทึกส่วนตัวอาจารย์ผู้สอน เบื้องหลังหลักสูตร “เด็กน้อยภายใน” ขั้นต้นและขั้นกลาง

เผยแพร่เป็นวิทยาทานและกำลังหัวใจ

อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

 

 

*********

ก ล้ า โ ต

*********

ฉัน : ทำอย่างไรเราจะกล้าหาญขึ้นได้ เพื่อทำสิ่งที่ควรทำ อย่างฉันนี่ก็ขี้เกรงใจเวลาต้องขออะไรคนอื่น แม้มันจะเปิดโอกาสให้งานฉันก็ตาม

เ ด็ ก น้ อ ย ภ า ย ใ น : กล้าขอ ลงมือทำสิ เธอก็เคยสอนฉัน ให้ลงมือทำสิ่งที่เรารู้สึกกลัวหรือสั่นไหว ไม่ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม เราก็โตขึ้นแล้ว ทำไมวันนี้จึงถามล่ะ

ฉัน : ฉันรู้สึกอยากคุยเรื่องนี้ ฉันอยากรู้ว่าในมุมมองเธอ ความกล้าคืออะไร

เ ด็ ก น้ อ ย ภ า ย ใ น : ความกล้าคือการงอกงาม เติบโต ชูยอดเข้าหาแสงสว่าง เหมือนต้นไม้ที่ต้องโตขึ้น สูงขึ้น เพื่อรับแสงสว่างเข้ามาบำรุงเลี้ยงชีวิต ความกล้าคือการชูยอดขึ้น แม้มันเสี่ยงที่จะสั่นไหว แม้อาจต้องลมแรงหรือโดนแมลงกลั่นแกล้ง แต่แสงสว่างนั้นจะพาให้เราแข็งแรง

ฉัน : ถ้ามัวกลัว เอาแต่หลบอยู่ใต้เงาต้นไม้ตนอื่น เราก็จะแคระแกร็น

เ ด็ ก น้ อ ย ภ า ย ใ น : ฉะนั้น ความกล้าคือ การยืนหยัดคุณค่าของเรา ยืนยันสิ่งดีๆ ที่ตัวเรามี

ฉัน : นี่คงเป็นความหมายของการเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริง เรามักเข้าใจกันว่าการเป็นตัวของตัวเองคือการทำตามใจ เอาอารมณ์ตนเป็นที่ตั้ง

เ ด็ ก น้ อ ย ภ า ย ใ น : การเป็นตัวเองที่แท้จริงคือการยืนยันคุณค่าที่เรามี ต่อตัวเอง ต่อการเติบโตของตัวเอง เหมือนคุณต้นไม้ที่ยืนยันคุณค่าของชีวิตโดยการโตขึ้น สูงขึ้น เพื่อรับแสงสว่าง แม้ต้นไม้รอบข้างจะไม่เห็นก็ตาม

ฉัน : (เงียบพิจารณาครู่หนึ่ง) เมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเอง ความกล้าที่แท้จริงจึงจะสำแดง มันไม่ใช่ความกล้าที่จะทำอะไรบ้าบิ่น แต่ความกล้าที่พาเราทำสิ่งที่ดีงามต่อตนเองและคนรอบข้าง

เ ด็ ก น้ อ ย ภ า ย ใ น : เมื่อเราทอดยอดสู่แสง นอกจากเราจะโตขึ้นแล้ว เราก็จะมีดอกและผลแต่งแต้มความงามให้แก่โลก

ฉัน : แล้วถ้าสิ่งที่เราเชื่อมั่น มันขัดต่อคนอื่นล่ะ เธอคิดอย่างไร

เ ด็ ก น้ อ ย ภ า ย ใ น : (เงียบครู่หนึ่ง) โลกนี้มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับต้นไม้ทุกต้น ทุกดอกไม้และผลไม้มีที่ทางให้งอกงาม ต้นไม้บอกฉันว่า โตขึ้นมาเถิด เติบโตขึ้นมาเถิด แม้จะถูกกีดกั้น ถูกริดรอนกิ่ง หรือพบเจออุปสรรคเป็นลมแรงหรือแมลงร้ายใดใด แสงสว่างจะเป็นพยานแก่เรา ผืนดินจะคอยรองรับเรา นกอาจคาบเมล็ดพันธ์ุจากดอกหรือผลเราไปที่อื่น สายลมอาจพาไปเอง หรือร่วงลงบ่มเพาะในดิน ไม่ว่าอย่างไรสิ่งดีงามที่เราผลิเผยจะงอกงามต่อ ในที่แห่งเดียวกัน หรือในที่ไกลๆ โลกนี้มีที่ว่างพอสำหรับต้นไม้ทุกต้น

ฉัน : ฉันรู้สึกได้ถึงหัวใจที่สวยงาม หัวใจของแผ่นดินและผืนฟ้า การกระทำทุกอย่างไม่จำเป็นต้องไปถึงเป้าหมายจึงมีคุณค่า มันมีคุณค่าอยู่แล้วในตัวมันเอง บางครั้งเราก็พะวงกับอุปสรรคจนไม่ได้ลงมือทำ บางครั้งเราก็จ่อมจมกับความกลัวที่ติดตัวมาจากอดีต จนไม่ได้เริ่มต้นใหม่ การเติบโตของเด็กน้อยภายในและผู้ใหญ่ของวันนี้ คือการเริ่มต้นทำสิ่งที่ควรค่าแก่คุณค่าของชีวิต กล้าโต กล้าโตดังต้นไม้

เ ด็ ก น้ อ ย ภ า ย ใ น : เราต้องเริ่มต้นด้วยการเชื่อมั่นในคุณค่าของชีวิต แม้วันนี้จะยังเห็นไม่เต็มที่ก็ตาม เหมือนกับคุณต้นไม้ซึ่งบางท่านก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะออกผลอะไร แต่กล้าโต ลองเชื่อมั่นในการเติบโต จนในที่สุดดอกไม้และผลผลิเผยออก คุณค่าในตัวเขาได้ประจักษ์ เมื่อให้โอกาสได้พิสูจน์

ฉัน : ถึงแม้วันนี้จะยังไม่สำเร็จ หรือต้องใช้เวลาก็ตาม แต่คุณค่านั้นมีในตัวเราอยู่แล้ว ไม่ใช่ที่ผลหรือดอก แต่ผลหรือดอกนั้นคือสิ่งที่แสดงว่า ต้นไม้เหล่านั้นซ่อนคุณค่าอยู่ภายใน จนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะมีที่ทางของตัวเอง

เ ด็ ก น้ อ ย ภ า ย ใ น : เหมือนกับเราไม่เห็นหัวใจของคนอื่น แต่เราก็เชื่อมั่นว่าทุกคนมีหัวใจ แม้เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของใครสักคนหรือตัวเราเองเวลานี้ แต่เราก็เชื่อมั่นว่าทุกชีวิตมีการเติบโต เมื่อก่อนฉันกับเธอก็ตัวเล็กกว่านี้มากนัก เศร้าและดูแลตัวเองไม่ได้มากนัก แล้ววันนี้เราก็โตขึ้น ตัวใหญ่ขึ้น ดูแลกันได้มากขึ้น

*********

ติดตามอ่านบทความได้ที่ https://www.dhammaliterary.org/?page_id=3357