กิจกรรมและการอบรม ธันวาคม 2557 – มิถุนายน 2558

กิจกรรมและการอบรม ธันวาคม 2557 – มิถุนายน 2558
ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์

– 12 ธค. 2557 ปิดรับผลงานการประกวดงานเขียนทุนจิตอาสาเยาวชน
– 13-14 ธันวาคม การอบรม “เขียน=ปลดปล่อยชีวิต” กลุ่มเฉพาะนักทำงานเพื่อสังคมและเพื่อนในกลุ่มเครือข่ายงดเหล้า
– 25 ธันวาคม เปิดตัวโปรแกรม เขียนเปลี่ยนชีวิตรุ่น 2 (PC)

มกราคม 2558
– การอบรม “เขียน=ค้นพบตัวเอง” เปิดรับบุคคลทั่วไป วันที่ 10-11 มกราคม และคอรสกึ่งออนไลน์ (ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ วันที่ 6 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป)
– ประกาศรายชื่อเยาวชน ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย รางวัลธรรมวรรณศิลป์
– การอบรมต่อเนื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการเยียวยา กลุ่มผู้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลบางบ่อ ครั้งที่ 1
– การอบรมต่อเนื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการเยียวยา กลุ่มผู้ต้องขัง เรือนจำสมุทรปราการ ครั้งที่ 1

กุมภาพันธ์ 2558
– การอบรมต่อเนื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการเยียวยา กลุ่มผู้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลบางบ่อ ครั้งที่ 2
– การอบรมต่อเนื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการเยียวยา กลุ่มผู้ต้องขัง เรือนจำสมุทรปราการ ครั้งที่ 2
– ประชาสัมพันธ์ การอบรม “เขียน = ปลดปล่อยชีวิต” ในเดือนมีนาคม เปิดรับบุคคลทั่วไป
– การอบรมการเขียนเพื่อรู้จักตนและการสะท้อน นักศึกษาสองห้องเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา
– ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก รางวัลธรรมวรรณศิลป์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์

มีนาคม 2558
– วันที่ 14-15 และคอร์สกึ่งออนไลน์ การอบรม “เขียน = ปลดปล่อยชีวิต” เปิดรับบุคคลทั่วไป และคอร์สกึ่งออนไลน์
– การอบรมต่อเนื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการเยียวยา กลุ่มผู้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลบางบ่อ ครั้งที่ 3
– การอบรมต่อเนื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการเยียวยา กลุ่มผู้ต้องขัง เรือนจำสมุทรปราการ ครั้งที่ 3
– ค่าย อ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต กลุ่มเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนจิตอาสา ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต ร่วมกับ บริษัท สูตรคูณสุข จำกัด วันที่ 27 – 30 มีนาคม
– ประกาศรายชื่อ ผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการธรรมวรรณศิลป์

เมษายน 2558
– ประชาสัมพันธ์ งานจิตอาสาเยาวชนที่ได้รับทุนจากโครงการ
– การอบรมต่อเนื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการเยียวยา กลุ่มผู้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลบางบ่อ ครั้งที่ 4
– การอบรมต่อเนื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการเยียวยา กลุ่มผู้ต้องขัง เรือนจำสมุทรปราการ ครั้งที่ 4
– การอบรม การเขียนเพื่อส่งเสริมการภาวนาแและการเรียนรู้จากกิจกรรม โดยใช้การเขียนเชิงกระบวนการ ร่วมกับโครงการ “ภาวนาคือชีวิต : วิถีชีวิตที่เกื้อกูลชุมชนและสังคม” ผ่านกลุ่มออนไลน์ ๔๕ วัน

 

พฤษภาคม 2558
– ประชาสัมพันธ์ การอบรม “เด็กน้อยภายใน” ในเดือนมิถุนายน เปิดรับบุคคลทั่วไป
– การอบรมต่อเนื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการเยียวยา กลุ่มผู้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลบางบ่อ ครั้งที่ 5
– การอบรมต่อเนื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการเยียวยา กลุ่มผู้ต้องขัง เรือนจำสมุทรปราการ ครั้งที่ 5
– การอบรม การเขียนเพื่อส่งเสริมการภาวนาแและการเรียนรู้จากกิจกรรม โดยใช้การเขียนเชิงกระบวนการ ร่วมกับโครงการ “ภาวนาคือชีวิต : วิถีชีวิตที่เกื้อกูลชุมชนและสังคม” ผ่านกลุ่มออนไลน์ ครบหลักสูตร

 

มิถุนายน 2558
– การอบรม “เด็กน้อยภายใน” แบบ 2 วัน และ คอร์สกึ่งออนไลน์
– การอบรมต่อเนื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการเยียวยา กลุ่มผู้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลบางบ่อ ครั้งที่ 6
– การอบรมต่อเนื่อง การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะและการเยียวยา กลุ่มผู้ต้องขัง เรือนจำสมุทรปราการ ครั้งที่ 6

ติดต่อโครงการฯ youngawakening@gmail.com , khianpianchiwit.book@gmail.com