การเริ่มต้นคือทุกสิ่ง : เขียนภาวนา

 

เขียนภาวนาและบรรยายหัวข้อ “การเริ่มต้นคือทุกสิ่ง” โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เพื่อประกอบการสอน “เขียนภาวนา” ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และเผยแพร่สำหรับบุคคลที่สนใจ โดยครั้งนี้ได้เขียนภาวนาในเวลาตามวิดีโอและเพิ่มเติมคำบรรยายในภายหลัง
.
เว็บไซต์สถาบันธรรมวรรณศิลป์
www.dhammaliterary.org