คุณอรดี วรรณชิต

ทำให้รู้สึกเข้าใจตัวเองโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ ไม่น่าเชื่อว่าอารมณ์ตัวเองจะซับซ้อนเวลาที่เขียน ที่สำคัญการเขียนช่วยเยียวยาความคิดด้านลบของเฟิน จึงอยากจะเขียนต่อเท่าที่จะหาเวลาได้

คุณอรดี วรรณชิต