ครูนิตย์ อาชีพ กระบวนกร

“งานยากที่สุดคือการกลับมาฟังร่างกาย…ฟังอย่างยาวนาน ค้นพบการวิพากษ์ ความคาดหวัง และความลังเลสงสัยที่แน่นในสมองจนปวดล้า กับการเรียกร้องการดูแลความงามของกายผ่าน “คุณซาก” กายเรียกร้องให้ออกไปร่ายรำ และเชื่อมโยงกับธรรมชาติ

“ฉันเป็นคนมีคุณค่า มีของขวัญมาสู่โลกใบนี้เช่นเดียวกับทุกๆคนบนโลกนี้ การให้ทำให้ได้รับยิ่งกว่า ตัวตนที่หลากหลายเผยโฉมเผยศักยภาพในการเติบโต พาค้นพบเป้าหมายและภารกิจชีวิตที่นำความเบิกบานและช่วยค้นหาของขวัญของทุกผู้คนเล็กๆบนโลกใบนี้…สมองไม่อาจหยัดยืนได้ต่อไป ขอหัวใจช่วยเปิดกว้าง ไม่ตัดสิน และยืดหยุ่นและเชื่อมโยงในจังหวะเสียงเพลงแห่งธรรมชาติ”

ครูนิตย์ อาชีพ กระบวนกร