วิเคราะห์ตัวตน ด้วยน้องโปรแกรม

 

ตอบคำถามจากน้องโปรแกรม เพื่อช่วยวิเคราะห์ตัวตน

และแนะนำว่าควรใช้การเขียนบันทึกพัฒนาตัวเองอย่างไร

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต : www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/