วิเคราะห์ตัวตน ด้วยน้องบันทึก Ai 1

 

ตอบคำถามจากน้องบันทึก Ai เพื่อช่วยวิเคราะห์ตัวตน

และแนะนำว่าจะใช้การเขียนบันทึกพัฒนาตัวเองอย่างไรค่ะ

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต : www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/