การบ้านปฏิบัติ เขียนภาวนา สัปดาห์ 3

 

บทความแนะนำให้อ่านระหว่างสัปดาห์ :

 

[การทบทวนหลังเขียนภาวนา] (อันเดิม แต่ขอแนะนำให้สังเกตหมวดที่ 4 มากขึ้น)

https://www.dhammaliterary.org/meditaionwriting-selflearn/

 

[ศิลปะการเขียนหนึ่งลมหายใจ ตอนที่ ๒ ]  ใหม่

https://drive.google.com/file/d/11eRhahbDFT8J0j2jkuF69SOd-HRbWux_/view?usp=sharing

 

[ศิลปะการเขียนหนึ่งลมหายใจ ตอนที่ ๓ ] ใหม่

https://drive.google.com/file/d/1Drm_WBMOuIKMiH6XnJnrbRf_yVi2StC3/view?usp=sharing

 

การบ้านระหว่างสัปดาห์นี้ อ่านจากรูปภาพและข้อความด้านล่าง :

 

 

โจทย์เผื่อเลือก 1  ปล่อยวาง

 

 

โจทย์เผื่อเลือก 2  ทำอย่างไม่ทำ

 

“ทำอย่างไม่ทำ” ส่วนหนึ่งจากบทกวีของ เล่าจื้อ

 

…ทำอย่างไม่ทำ
พยายามอย่างไม่พยายาม
ลิ้มรสอย่างไร้รส
ทำเล็กให้ใหญ่
ทำน้อยให้มาก
รับเจตนาร้ายด้วยคลองธรรม
แก้เรื่องยากขณะที่ยังง่าย
ทำงานใหญ่ขณะที่ยังเล็ก
ปัญหายากของโลก
ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ยังง่ายอยู่
กิจใหญ่ของโลก ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ยังเล็กอยู่

 

ดังนั้น ผู้รู้แจ้ง
ไม่พยายามทำการใหญ่
แต่งานใหญ่ต่างสำเร็จลงได้
คนรับปากง่าย
เชื่อใจยาก
ถ้าคิดว่าทุกเรื่องง่าย
ย่อมพบว่าทุกเรื่องยาก
ผู้รู้แจ้งจึงถือว่าทุกอย่างเป็นเรื่องยาก
เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเรื่องที่ยากเกินไป…

 

 

โจทย์เผื่อเลือก 3  มานะและศรัทธา

 

“มานะและศรัทธา” ส่วนหนึ่งจากบทกวีของ ญะลาลุดดีน รูมิ

 

…เขากล่าวว่า “จริง” แต่แม้ว่าการมอบความไว้วางใจเป็นสิ่งเกื้อกูลของเราก็ตาม

แต่ท่านศาสดาได้สอนแก่เราให้เอาใจใส่ต่อวิธีการต่างๆ

ศาสดาท่านนั้นได้ร้องบอกด้วยเสียงอันดังว่า “จงมอบหมายไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้า แต่ให้ผูกขาอูฐไว้

จงฟังสุภาษิต คนทำงานคือสหายของพระผู้เป็นเจ้า

โดยผ่านความไว้วางใจในกฏกำหนดของพระองค์นั้นมิได้ให้ละทิ้งการใช้วิธีการต่างๆ

จงไป โอ้ผู้อุทิศตน เพื่อความสงบทั้งหลาย จงปฏิบัติในการมอบความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับพยายามในการช่วยเหลือตนเอง

พยายามใช้ตัวของท่านเองเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายต่างๆ ของท่าน ทีละน้อย ทีละน้อย เพื่อที่จะถึงซึ่งความสำเร็จ

จงต่อสู้และใช้ความพยายามของตัวท่านเอง

ถ้าท่านไม่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจุดหมายต่างๆ ของท่านแล้ว ท่านก็เป็นผู้โฉดเขลา”

 

เขาทั้งหลายได้กล่าวว่า “สิ่งที่ได้รับจากคนยากไร้ในการใช้ความพยายามต่างๆ นั้น

คือชิ้นส่วนเพียงเล็กน้อยของความทะลึ่งซึ่งนำความอับโชคมาให้”

อีกครั้งจงรู้ไว้เถิดว่า การใช้ความพยายามของตนเองนั้นเกิดจากความอ่อนแอ

การพึ่งพาอาศัยวิธีการอื่นๆ นั้นเป็นความแปดเปื้อนอย่างหนึ่งบนความไว้วางใจที่สมบูรณ์

การใช้ความพยายามของตนเองนั้นมิได้สูงส่งมากไปกว่า การมอบหมายความไว้วางใจพระผู้เป็นเจ้า

อะไรเล่าเป็นสิ่งน่ารักมากกว่าการมอบตัวตนยังพระผู้เป็นเจ้า ?

มีมากมายผู้ที่หนีจากอันตรายอย่างหนึ่งไปสู่สิ่งเลวร้ายกว่า

มากมายที่หนีจากอสรพิษไปพบมังกร

มนุษย์วางแผนกลอุบายหนึ่ง และกลอุบายนั้นก็เป็นกับดับตัวเขาเอง

สิ่งที่เขายึดถือเพื่อชีวิตผลปรากฏเป็นสิ่งที่ทำลาย

เขาปิดประตูนั้นหลังจากที่ศัตรูของเขาได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้ว

อุทธาหรณ์เช่นนี้มีให้เห็นในแผนการต่างๆของฟาโรห์

ที่กษัตริย์ผู้ทรงอิจฉาพระองค์นั้นได้สังหารทารกนับจำนวนหมื่น

ในขณะที่โมเสส ผู้ซึ่งพระองค์ทรงค้นหาอยู่นั้นได้อยู่ในพระราชวังของพระองค์แล้ว

สายตาของเราตกอยู่ภายใต้สิ่งที่ไม่มั่นคงมากมาย…

 

 

*** การบ้านระหว่างสัปดาห์ รอส่งในวันเสาร์หน้า ***