เว็บเรียน กิจกรรมระดับที่ ๑ “เขียนภาวนา” ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

 

? วิธีการลงมือทำแบบฝึกหัด เขียนภาวนา

 

บันทึกตามขั้นตอนวิธีการในแต่ละหัวข้อ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับหัวข้อ

เมื่อบันทึกตามกระบวนการแล้ว ให้ส่งข้อมูลสะท้อนการเขียน ผ่านแบบฟอร์มที่กำหนด ทีละหัวข้อ จนครบจำนวนที่กำหนด

 

 

 

กิจกรรมบันทึก ระดับที่ ๑

 

สำหรับการเริ่มต้นการอบรม กึ่งออนไลน์ ให้เลือกเขียนบันทึกตามหัวข้อและขั้นตอน ดังสื่อวิดีโอและข้อความด้านล่าง อย่างน้อย ๒ หัวข้อ

 

? คลิกแถบสีด้านล่าง เพื่อเปิดดูหัวข้อบันทึกและขั้นตอน โดยให้ฟังขั้นตอนในคลิป ประกอบข้อความขั้นตอนโดยสรุป

ก่อนลงมือบันทึกตามขั้นตอนและกระบวนการ แล้วส่งผ่านแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่าง

 

[spoiler title=’เปิดดูหัวข้อบันทึก’ style=’purple’ ]

 

01-1 จารึกนาม


{ อ่านขั้นตอนโดยสรุป }

 

 

01-2 ผ่อนคันเร่ง


{ อ่านขั้นตอนโดยสรุป }

 

 

01-3 เวลาที่ดีที่สุด


{ อ่านขั้นตอนโดยสรุป }

 

[/spoiler]

 

 

✏ เมื่อบันทึกด้วยมือลงสมุดแต่ละหัวข้อ

ตามขั้นตอนที่กำหนดแล้ว

ให้กรอกแบบฟอร์ม สะท้อนตนเอง หลังการเขียนบันทึก ตามลิงค์ ดังนี้

 

แบบฟอร์ม แลกเปลี่ยนหลังบันทึก ระดับที่ ๑ : 

https://goo.gl/forms/gyCRXqXTEjRqgdg93

 

 


 

 

⏭ กิจกรรมบันทึก ระดับที่ ๒

 

 

สำหรับผู้ผ่านการบันทึก ในระดับที่ ๑ แล้ว และสะท้อนหลังการเขียน ส่งทางแบบฟอร์มครบอย่างน้อย ๒ หัวข้อ

ครูจะแจ้งรหัสผ่านเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ระดับที่สองให้ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับภายใน ๒๔ ชม. ให้แจ้งที่ครูโดยตรงทางอีเมล์

 

 

 

✨ ✨ ✨ ✨ ✨

 

 

? การรวบรวมการส่งการบ้าน

 

ทุก ๕ วันในการอบรม ครูจะรวบรวมการส่งการบ้านตั้งแต่กิจกรรม ระดับที่ ๑ เป็นต้นไป ส่งให้ทางอีเมล์ของผู้เรียนทุกคน โดยสงวนข้อมูลส่วนตัวและเวลาส่งการบ้านของแต่ละคนเพื่อความเป็นส่วนตัว โดยเมื่อหมดเวลาในการอบรมแล้วครูจะรวบรวมการส่งการบ้านทุกชิ้นที่ผ่านพิจารณาให้ผู้เรียนทุกคนได้รวบรวมเก็บไว้ พร้อมการสรุปบทเรียนจากผู้ผ่านการอบรม

 

 

? ช่องทางในการสื่อสารกับครู

 

นอกเหนือจากการส่งการบ้าน สามารถสื่อสารกับครูโดยตรง ได้ที่อีเมล์ khianpianchiwit@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๙๖๕๓๒๙

*ในการสนทนากับครูทุกครั้ง ขอให้ลงชื่อ พร้อมกับระบุว่า “เขียนภาวนา” หรือ รุ่นที่ ๓๒ พร้อมเลขที่ประจำตัวเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อด้วยนะครับ

โดยครูจะไม่ตอบรายละเอียดหรือเนื้อหาที่มีอยู่แล้วซ้ำ ให้หมั่นศึกษา อ่านเขียนอย่างตั้งใจและฝึกจับประเด็นด้วยตนเองเท่านั้น