สนทนากับเจ้าตัวเล็ก…เด็กน้อยภายใน

บทความจากบันทึกส่วนตัวอาจารย์ผู้สอน และ นักเรียน หลักสูตร “เด็กน้อยภายใน”
เบื้องหลังการทำงานภายในก่อนและหลังการจัดอบรม
เพื่อเชื้อชวนผู้อ่านกลับมาฟังเสียงเล็กๆ ในหัวใจ เป็นวิทยาทานและกำลังใจ อีกทั้งยังมุ่งหมายเติมเต็มการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนหลักสูตร “เด็กน้อยภายใน”