แบบสอบถามก่อนเข้าอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต”

โปรดตอบคำถามด้านล่าง แล้วคัดลอกหรือแคปเจอร์ข้อความที่โปรแกรมแนะนำในตอนท้ายของทั้งสองแบบสอบถาม ส่งกลับทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อเล่นของตนเอง ก่อนถึงวันอบรม

 

แบบสอบถามที่ 1

 

แบบสอบถามที่ 2