รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วม “เขียนค้นตน” หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๓๙

 

 

รายชื่อผู้ได้ยืนยันการเข้าร่วม “เขียนค้นตน”

ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๓๙

⏳ เริ่มการอบรม ๑๑ มกราคม ถึง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

อ่านรายละเอียดการอบรม : www.dhammaliterary.org/เขียนค้นตน/

 

กรอกใบสมัคร

อ่านบทเรียนจากศิษย์รุ่นก่อน

 

อัพเดต เมื่อ : 31/12/2562 เวลา 14:50 น.

 

รายชื่อผู้ที่ได้สมัครและโอนค่าใช้จ่ายแล้ว กับศิษย์เก่าเรียนต่อยอด

(รายชื่อและลำดับจะยังไม่ถึงที่สุดจนกว่าเริ่มการอบรม)

 

คำนำหน้า ชื่อ ชื่อเล่น อาชีพ
อุราวัลย์ ออย ค้าขาย
นาง ปณิธิ กิ๊ม ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
นาง มาลี หมวย พนักงานบริษัท
นางสาว อาวีนาฎ วี พนักงานบริษัท
อุบล ปู
แม่บ้าน(ดูแลพ่อแม่อยู่ที่บ้าน)
นางสาว จิตชนก ขลุ่ย พนักงานบริษัท
นางสาว จริยาภรณ์ ปุ๋ย รับราชการ
นางสาว วรินธร ยี้
พนักงานบริษัทเอกชน
นาง กิ่งแก้ว เก่ง พนักงานบริษัท
นส โฉมศรี โฉม ธุรกิจส่วนตัว
นางสาว พิชญ์นิภา แพรว รัฐวิสาหกิจ
นางสาว ณัฐิยา ปู รับราชการ
นาง ศุภมาศ ศุ รับราชการ
นางสาว นงนุช นุช รับราชการครู
นางสาว พัชรา จุ๋ม นักเขียนอิสระ
นางสาว สรัญญา ตู่ พนักงาน
นางสาว อรปภา นิด รับจ้าง
นาง เนตรนภิส หญิง ธุรกิจส่วนตัว
นางสาว ภัสสร แห่ว
พนักงานบริษัทเอกชน
นางสาว มัทนียา ป้อม อาจารย์
นางสาว ศุภรัตน์ หนุ่ย อาจารย์
นางสาว อัณณา อันนา ธุรกิจ
นส. สมหญิง เอ๋ ข้าราชการ
น.ส. วาทินี แต๋ม พนง. บริษัท
นส. ชัญนัน อ้อ แม่บ้าน
นางสาว ศศิชนม์ บี
ที่ปรึกษาทางการเงิน
นางสาว ขวัญเรือน อะตอม รับจ้าง
นางสาว สุทธิณี ติ๊ก รับราชการ
นางสาว ปุญญิ​ศา ส้ม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
น.ส มณีรัตน์ มุ้ย
ค้าขาย, รับจ้างอิสระ
นาง นทิตา ทิ พยาบาล
นาง ฉัตรสุดา เพชร ตัวแทนประกัน
นาย จักรทิพย์ โจ๊ก วางแผนการเงิน
นางสาว กมลจรัส เปิ้ล พนักงานมูลนิธิ
สุธิษณา มะเหมี่ยว ดีไซเนอร์
นาย จุลนภ เป้ง อิสระ
นางสาว ปวีณรัตน์ ลูกหมี พนักงานบริษัท
นาง บูเพียว​ โบว์​ แม่บ้าน​
นาย อยุทธ์ บิ๊บ พนักงานบริษัท
นางสาว มีนา ไม่มี ไม่มี
นางสาว รัชพร เหมี่ยว พนง.บริษัทเอกชน
นางสาว อรนุช ออย พนักงานบริษัท
น.ส. เสาวรส ฮันนี่
Senior Web Developer
นาง อิศรญา ญา รับราชการ
นาง วัชภา บี พนักงานเอกชน