รายชื่อผู้ผ่านการอบรม โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน”

รุ่นที่หนึ่งถึงสอง โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

อ่านรายละเอียดการอบรม

กรอกใบสมัคร

 

 

รุ่นการอบรม

คำนำหน้า ชื่อ ชื่อเล่น อาชีพ

รุ่นที่1

นางสาว มณีทิพย์ ป๋วย รับราชการ

รุ่นที่1

นางสาว สโลพร อ๊อบ ผอ.โรงเรียน

รุ่นที่1

นางสาว สุรีภรณ์ จันทร์ พยาบาล

รุ่นที่1

นางสาว สุมาลี แล็คเกอร์ พนง ./หัวหน้าฝ่ายการเงิน

รุ่นที่1

นางสาว กาญจวรรณ ต่าย ที่ปรึกษา

รุ่นที่1

นาย ณภัทร พัด ว่างงาน

รุ่นที่1

นางสาว ณัฐรดา กันเอง งานอิสระ

รุ่นที่1

นาง ชนิดา แอ๋ว ครู

รุ่นที่1

นาง เอกอนงค์ เอ๋ รับราชการ

รุ่นที่1

นางสาว ศิริพร แป๊ะ ข้าราชการ

รุ่นที่2

นางสาว วิภา เกียง นักพัฒนาเอกชน

รุ่นที่2

นางสาว กฤตกัลยา อ๊บ Senior Logistics Executive

รุ่นที่2

นางสาว ศุภจิตรา นา ตรวจสอบบัญชี

รุ่นที่2

นางสาว วิไล หลี อาชีพอิสระ

รุ่นที่2

นางสาว ชนิดา ดา รับราชการ/พยาบาลวิชาชีพ

รุ่นที่2

นาง วารุณี หลิง พนง.บริษัท

รุ่นที่2

นส. ณิชชาวีร์ ณิช นักธุรกิจ