การอบรมเพื่อการกุศล “พลังจินตภาพ” ประจำปี ๒๕๕๙

 

การอบรมเพื่อการกุศล ในหลักสูตร ห้องเรียน พลังแห่งจิต โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๘

 หัวข้อ “พลังจินตภาพ”

 

อัศจรรย์แห่งใจ โลกใบใหญ่ในตัวเรา
เรียนรู้ใช้พลังจินตภาพเพื่อดูแลตนและสร้างสรรค์ชีวิต

หลักสูตรพิเศษจาก “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” สำหรับบุคคลทั่วไป และนักเรียนเก่าที่สนใจเทคนิคเพิ่มเติม

 

รับสมัครอีก ๕ ท่าน

ลงทะเบียนเข้าอบรม ได้ที่

http://goo.gl/forms/67OjK0az0jmFN80K3

 

 

ความคิดและหัวใจไปด้วยกันได้ เราไม่ได้จำเป็นต้องคิดด้วยวิธีเดียว ให้หัวใจและการระลึกเป็นภาพช่วยด้วยก็ย่อมได้ เทคนิคการจินตภาพเป็นส่วนหนึ่งของวิชาความรู้ พลังแห่งจิต คือการนำศักยภาพจิตออกมาใช้ในรูปแบบของการระลึกด้วยภาพและจินตนาการอย่างตื่นตัว (Active Imagination) ซึ่งเป็นกระบวนวิธีหนึ่งในจิตวิทยาแนวคาร์ล จุง เอ็นแอลพี และในพุทธศาสนาก็มีอยู่เช่นกัน

ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการจินตนาการ เพราะด้วยจิตใจเรามีการจินตนาการหรือการกระทำแห่งจิตอยู่แล้ว มีการสร้างภาพ ความรู้สึก และความคิดในใจ ทั้งยามตื่นและหลับ เราเพียงจะนำสิ่งเหล่านั้นออกมาใช้

อนึ่ง การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของสถาบันฯ ที่เดิมจัดการอบรมลึกในค่าใช้จ่ายตามบริจาคอยู่แล้ว ได้เปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้นสำหรับผู้ยังไม่มีโอกาสเรียนสองวันหรือกึ่งออนไลน์อย่างเต็มที่ โดยเน้นที่การลงมือปฏิบัติเข้มข้น  และเพื่อต่อยอดจากผู้เรียนเดิมได้มาดูแลและเกื้อกูลกันอีกครั้ง โดยจัดสองเดือนครั้งสำหรับปีนี้

 

การอบรมหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็นสี่ช่วงหลักได้แก่

๑ แดนฝัน ปลุกพลังจิตในกาย :

ทำความรู้จักจินตภาพ ลักษณะ คุณประโยชน์ / ปรับพลังชีวิตและรับมือสิ่งรบกวนด้วยเทคนิคจินตภาพ

๒ เราเป็นมากกว่าที่เราเป็น :

ก้าวข้ามขอบด้วยจินตภาพ / รู้ใช้ศักยภาพด้านอื่นๆ ของตัวเอง

๓ มือพ่อมด ผู้เยียวยา :

ปรับพลังจักระของตนและเพื่อน / ใช้มือเคลื่อนไหวร่วมกับเทคนิคจินตภาพเพื่อการเยียวยา

๔ ไม่มีปีก แต่หนอนจะบินในวันหนึ่ง :

จินตภาพเพื่อตั้งความหวังและการแก้ปัญหา

 

ผ่านกระบวนการเรียนรู้พลังแห่งจิตเบื้องต้น การภาวนา การฝึกจินตภาพด้วยจินตนาการ การเคลื่อนไหว และศิลปะ เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดใด

 

13392159_1096198047112228_1523304325691073304_o

 

พลังจินตภาพ คืออะไร

จินตภาพคือการกระทำของจิตเพื่อก่อเกิดภาพภายในของการรับรู้ เช่น การคิดเป็นภาพ การฝันขณะหลับ และการกำกับจิตหรือสั่งจิตโดยใช้การระลึกภาพเป็นองค์ประกอบ

พลังจินตภาพคือการเรียนรู้เพื่อนำจินตภาพมาก่อประโยชน์ต่อตนเอง ในด้านการคิดใคร่ครวญ การผ่อนคลายและบำบัดเยียวยา การเข้าใจตนเองและการค้นลึกในจิตไร้สำนึก(Unconscious mind) ซึ่งความรู้ดังกล่าวนำมาใช้การสะกดจิตบำบัด การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาส่วนบุคคลอย่างเป็นที่แพร่หลาย

เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” และทางสถาบันฯ โดยครูโอเล่ ได้นำออกมาจัดเป็นกรณีพิเศษ เพื่อต่อยอดความรู้ของผู้เรียนเก่า และเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ ผ่านคอร์สระยะสั้นแต่เน้นลงมือปฏิบัติเข้มข้น มีค่าใช้จ่ายบริจาคตามกำลังทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลหลากหลายกลุ่มได้เข้าถึงเนื้อหา โดยส่วนต่างของการบริจาคก็จะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนที่มีกำลังทรัพย์น้อยได้เรียนรู้ร่วมกัน

 

ผู้สอน : ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht
ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

ค่าใช้จ่าย บริจาคตามอัธยาศัย

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอบรมเนื้อหาลึกในราคาเล็กของสถาบันฯ

และมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาสำนักงานใหม่ “เรือนการุณยพร”

การอบรมครั้งนี้ยังเป็นไปเพื่อบูชาคุณของครูอาจารย์สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

วันเวลาที่จัดอบรม

๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙

เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เริ่มลงทะเบียน ๘.๓๐ น.
ณ เรือนการุณยพร ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๒๗ (ข้างซอยลานทอง)

แผนที่ :

https://www.google.com/maps/place/เรือนการุณยพร+สถาบันธรรมวรรณศิลป์/@13.920339,100.5135841,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x8e62abb881ae075e!8m2!3d13.920339!4d100.5157728?hl=en-TH

 

เรือนการุณยพร

 

โปรดนำอาหารมารับประทาน หรือรับประทานในซอยใกล้เคียง

และช่วยกันนำขนม/ผลไม้ติดไม้ติดมือแบ่งปันเพื่อนร่วมเรียนตามความสะดวก

 

ลงทะเบียนก่อนร่วมงานเท่านั้น

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน ๒๐ คน

 

รับสมัครอีก ๕ ท่าน

ลงทะเบียนเข้าอบรม ได้ที่

http://goo.gl/forms/67OjK0az0jmFN80K3

 

 

สอบถามเพิ่มเติม Dhammaliterary@gmail.com

อ่านหลักสูตร ” ห้องเรียน พลังแห่งจิต ” ของสถาบันฯ

ได้ที่ https://www.dhammaliterary.org/?page_id=3043

 

 

 

13301481_1087231694675530_811968316269326153_o

13308749_1087231974675502_7620346376588280459_o

11924906_941693295896038_3409531626665509184_n