หนังสือ ก้าวน้อยๆ หันย้อนมองตัว

ก้าวน้อยๆหันย้อนมองตัว

 

 

หนังสือ ก้าวน้อยๆ หันย้อนมองตัว

“ชีวิตเรามีอะไรที่มากกว่าในความคิด
มีสิ่งที่มากกว่าที่เราเคยเชื่อ
เช่นเดียวกับภายในตัวเรา
ราวจักรวาลรวมอยู่ในความเป็นเรานี้
สิ่งใดที่หน่วงเหนี่ยวกักขังเราไว้
สิ่งภายนอกตัวในสังคมที่ยากจะเปลี่ยนแปลง
สิ่งภายในตัวเราที่ฉุดรั้ง

“เมื่อเรารู้ว่าข้างนอกนั่นมีสิ่งที่มากกว่าในพื้นที่แคบของหัวใจที่เราใช้ชีวิตอยู่ในนี้เรื่อยไป
ไยเราจึงไม่ยอมออกมา

“เราปราถนาความเข้าใจ
ส่วนเขา คนอื่นก็เช่นเดียวกัน

ต่างฝ่ายต่างเรียกร้อง เพราะขาดพร่องในตัวตน

ไฉนเลยเราจึงไม่ยอม
เป็นผู้สร้างความเข้าใจขึ้นก่อน

เริ่มจากเข้าใจตนเอง”

 

ส่วนแรกจากหนังสือ

ก้าวน้อย ๆ หันย้อนมองตัว

บทความสั้นใจต่อใจก่อนปีใหม่ชีวิต
จาก 2557 สู่ 2558

 

แจกฟรี เป็นของขวัญปีใหม่

ก้าวน้อยๆหันย้อนมองตัว คลิกเพื่ออ่านหรือดาว์โหลด

 

 

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต

www.youngawakening.org/write4life
facebook.com/khianpianchiwit