Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม หลักสูตร “Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง”   รุ่นที่ 3 : จัดอบรมวันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 กรกฎาคม 2567 ในเวลา 9.00 – 17.00 น. เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   รับจำนวนจำกัดเท่านั้น รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการในสถาบันธรรมวรรณศิลป์ สมัครเข้าร่วม หลักสูตรพิเศษในโครงการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ปีที่ 9 ซึ่งได้จัดมา 19 รุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการฝึกโปรแกรมจิตตนเองโดยเฉพาะ   โดยเป็นการรวบรวมหลากหลายเครื่องมือทางด้าน Self-Hypnosis หรือศาสตร์ในการกำหนดความคิดและความรู้สึกด้วยตนเอง พร้อมทั้งคู่มือที่เป็นเหมือนกล่องยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้รักษาใจและกำหนดความคิดของตนเองยามที่จำเป็น   กิจกรรมต่างๆ จะเป็นการฝึกผ่าตัดจิตใจ เปลี่ยนวิธีคิด ปรับนิสัย เปลี่ยนตัวเอง  สร้างความเชื่อมั่นสู่ความสำเร็จ และพัฒนาศักยภาพของจิต โดยไม่ต้องรอให้ใครมาสะกดจิตให้ ด้วยเทคนิคหลายอย่างที่ครูผู้สอนประยุกต์จากหลากหลายวิธีการ ซึ่งใช้สอดแทรกตลอดการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อาทิ … Continue reading Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง