เทคนิคลำดับบันทึกแบบ Word To Word Cluster

 

 

เทคนิคลำดับบันทึกแบบ Word To Word Cluster

พัฒนาโดย อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht  (ครูโอเล่)  สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ในการอบรมและการศึกษา หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

 

 

การเรียงลำดับการเขียนบันทึกเพื่อดูแลจิตใจหรือเพื่อพัฒนาตนเองด้านต่างๆ สามารถเรียงได้หลายแบบ ในการเขียนบันทึกโดยทั่วไปหรือไม่มีเจตจำนงดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษ ผู้เขียนสามารถลำดับได้ตามอิสระโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้

ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อความและกระบวนการในการทบทวนตนเองหรือคลี่คลายประเด็นที่ทำงานอยู่มีความต่อเนื่องและลงลึก การลำดับหัวข้อบันทึกจึงมีส่วนสำคัญ โดยคำนึงถึงเป้าหมายของแต่ละหัวข้อ รูปแบบจากง่ายไปหายาก ภาพรวมไปหาประเด็นเฉพาะ หรือประเด็นเฉพาะไปภาพใหญ่ เลือกโดยความสนใจของผู้เขียน หรือโดยการวิเคราะห์ของนักให้คำปรึกษาหรือครูผู้สอน ซึ่งต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในหลักการเขียนบำบัดและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคในการลำดับบันทึกแบบ Word To Word Cluster เป็นทางเลือกหนึ่งในการเชื่อมโยงร้อยเรียงจากบันทึกหนึ่งสู่อีกบันทึกหนึ่ง โดยไม่ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจเฉพาะ แต่อาศัยการใช้ถ้อยคำซ้ำเชื่อมโยงกระบวนการความคิดระหว่างหัวข้อ เป็นการสร้างแผนผังในสมองและจิตอัตโนมัติให้ประเด็นแต่ละหัวข้อที่เขียนมีความเชื่อมโยงในตัวมันเอง ซึ่งเทคนิคนี้พัฒนาจากเทคนิค Cluster หรือ Clustering ในการเขียนบันทึกเพื่อสืบค้นเจาะลึกจากประเด็นหนึ่งโดยอาศัยรูปแบบแผนผังเชื่อมโยงอิสระ

 

วิธีการลำดับบันทึกแบบ Word To Word Cluster

อันดับแรก เมื่อผู้เขียนบันทึกครั้งที่ ๑ เสร็จแล้ว ก่อนบันทึกหัวข้อที่ ๒ ให้เลือกข้อความที่เป็นประเด็นสำคัญ หรือผู้เขียนมีความสนใจ เป็นถ้อยคำ วลี หรือประโยคก็ได้ แล้วอาจทำเครื่องหมายไว้ จำนวนหนึ่งข้อความ

ให้บันทึกหัวข้อที่ ๒ ตามความสนใจหรือตามคำแนะนำ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหัวข้อหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อแรก และระหว่างบันทึกนั้นให้ใช้ถ้อยคำ วลี หรือประโยคที่เลือกไว้ อย่างน้อย ๑ ครั้งมาเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกนี้ โดยไม่ต้องวางแผนล่วงหน้า

อันดับต่อมา ให้ทำเช่นเดียวกันคือเลือกถ้อยคำ วลี หรือประโยคที่เป็นใจความสำคัญหรือผู้เขียนมีความสนใจ จำนวนหนึ่งข้อความ แล้วนำข้อความนั้นมาเขียนในหัวข้อต่อไปด้วย โดยไม่จำเป็นต้องเลือกหัวข้อหรือขั้นตอนที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้จำนวนหัวข้อบันทึกที่ลำดับแบบ Word To Word Cluster  ควรเป็นเลขคี่ อาทิ ๓ , ๕ , ๗ … หัวข้อ

และควรทบทวนหลังจากทำครบจำนวนที่ต้องการว่าจากหัวข้อแรกเชื่อมโยงมาสู่หัวข้อสุดท้ายอย่างไร ข้อความและบทเรียนจากบันทึกสุดท้ายช่วยตอบโจทย์และสนับสนุนเนื้อหาจากบันทึกหัวข้อแรกอย่างไร

 

ข้อดีของการลำดับบันทึกแบบนี้  : ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการลำดับหัวข้อบันทึก สามารถเลือกหัวข้อใดก็ได้อย่างอิสระ และชวนค้นหาว่าจากบันทึกหนึ่งไปสู่อีกบันทึกหนึ่งจะเกิดการเชื่อมโยงกันอย่างไร

ข้อเสียของการลำดับบันทึกแบบนี้ : ผู้เขียนอาจมีความกังวลระหว่างเขียนในการนำข้อความจากบันทึกก่อนหน้ามาใส่ในบันทึกต่อมา ควรเน้นย้ำต่อผู้เขียนหรือตนเองให้ไม่ต้องกังวล ให้การเขียนเป็นไปอย่างอิสระ

 

 

ตัวอย่างจากบันทึกครูโอเล่

 

 

 

[ อ่านต่อ ]

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

การเขียนบันทึกให้อะไร

ที่มาและหลักการ