รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ (ค่ายศุกร์-อาทิตย์)

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์  รุ่นที่ 16 (ค่ายศุกร์-อาทิตย์)

เข้าใจไพ่ ไขตัวตน เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่น เรียนรู้ชีวิตผ่านไพ่ทาโรต์

ผ่านหลักคิดจิตวิทยาตัวตน การฝึกใจ และการอ่านไพ่สองทาง

ค่ายค้างแรม 6 วัน 4 คืน (ศุกร์-อาทิตย์) และเสริมความรู้ทางกลุ่มไลน์ 4 สัปดาห์

ที่มาและหลักการ

 

โดยทั่วไปเรามักใช้ไพ่ทาโรต์ในการพยากรณ์ ทำนายดวงชะตา หรือคาดการณ์เหตุในอนาคต แนวโน้มสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นเพราะเราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองในภาวะที่สับสน หรือใจที่กำลังขุ่นมัว การขอคำปรึกษาจากหมอดูก็ดี การเปิดดูคำทำนายตามเว็บไซต์หรือนิตยสารต่างๆ ก็ดี ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกทำสิ่งนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น แล้วเหตุใดเราจึงไม่ยอมเป็นที่ปรึกษาให้ตัวเราเองด้วยการสื่อสารกับไพ่โดยตรง เป็นผู้แปลความหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวเราด้วยเสียงภายใน

 

จิตใต้สำนึก และเสียงภายในของเราเป็นที่มาสำคัญในการสื่อสารและแปลความหมายจากไพ่ ประกอบกับเหตุผลและความเข้าใจ เพื่อช่วยให้การดูไพ่ไม่เป็นไปเพื่อความงมงาย ไพ่ทาโรต์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราหันกลับมาย้อนมองชีวิต จุดดี หรือจุดด้อย สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ กับสิ่งที่เราละเลยไป เป็นดั่งกระจกเงาสะท้อนตนเอง เพราะไพ่ทาโรต์แต่ละใบมีลักษณะและเรื่องราวที่แฝงจิตวิทยาไว้อย่างแตกต่างกัน การอ่านไพ่ของแต่ละคนย่อมสะท้อนมุมมองและความเชื่อของตนเองอีกด้วย

 

หลักสูตร “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” ได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ด้วยความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่การใช้ศาสตร์และศิลป์ของการอ่านไพ่เป็นเครื่องมือทำความรู้จักตนเอง เรียนรู้ชีวิต และไตร่ตรองปัญหา อีกทั้งยังเป็นวิธีการดูแลตน ช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นหนทางที่จะขัดเกลากิเลสในใจ เรียนรู้ธรรมะผ่านภาพสะท้อนชีวิต และส่งเสริมการฝึกจิตของตนเอง

เป้าหมายในการอบรม

 

1. สามารถใช้ไพ่ทาโรต์เป็นเครื่องมือสื่อสารกับจิตใต้สำนึก

2. เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต

3. เข้าใจที่มาของปัญหา อุปสรรค และเห็นทางออกด้วยตนเอง

4. ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเอง และผู้อื่นได้

5. อ่านสัญญาณจากเสียงภายในตนเองได้ชัดเจนขึ้น

6. เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ บทเรียน และธรรมะ ผ่านไพ่ทาโรต์

บุคคลที่เหมาะสม

 

 • สนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้เป็นที่ปรึกษาและการสะท้อนตนเองในชีวิตประจำวัน
 • สนใจเรียนรู้พื้นฐานของไพ่ทาโรต์และการวางไพ่เพื่ออ่านความหมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
 • สนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้ร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือให้คำแนะนำผู้อื่น
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจเรียนรู้ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกิจกรรมทุกขั้นตอน

สถานที่และเวลา ในการอบรม

 

รุ่นที่สิบหก (ค่ายค้างแรม)

วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม และ 9 – 11 มิถุนายน 2566
(ศุกร์ – อาทิตย์) รวม 6 วัน 4 คืน 

 

* หากผู้เข้าอบรมท่านใด ประสงค์ลาวันที่ 14 พฤษภาคม เพื่อไปเลือกตั้งสามารถแจ้งทางเราเพื่อหาทางชดเชยเนื้อหาของวันดังกล่าว

 

สถานที่ : อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15  จังหวัดนครนายก

เปิดแผนที่ : https://goo.gl/maps/mfQAxHjsc2mwTHkW7

 

 • มีการสอนเสริมและให้การบ้านผ่านกลุ่มไลน์ ในช่วงสี่สัปดาห์ระหว่างการอบรม ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งหกวัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน
 • ขอสงวนให้ผู้เรียนที่สามารถเข้าเรียนครบทุกวัน ผู้ที่ส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์ไม่ครบหรือไม่ผ่าน จะไม่จบการอบรม

เส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตร

 

 • ขั้นแรก : “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”
  พื้นฐานการใช้ไพ่เพื่อทบทวนตนเอง การอ่านทำนายไพ่แบบสองทาง ฝึกฝนการเป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งต่อยอดไปประกอบอาชีพ หรือประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันที

 • ขั้นที่สอง : “การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง”
  การอบรมต่อยอดซึ่งเน้นที่การใช้รูปแบบการวางไพ่ที่หลากหลายในรูปแบบของการอ่านทำนายหัวข้อต่างๆ และกิจกรรมสำรวจตัวตนในมิติที่ลึกขึ้นจากขั้นแรก โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งไพ่ทาโรต์และออราเคิลของตนเอง

บทเรียนและความประทับใจ

 

ในช่วงที่ตัดสินใจเรียนคอร์สนี้ เป็นช่วงเวลาที่ค้นหาคำตอบให้ตัวเอง ทั้งรู้สึกสับสน รู้สึกแย่กับตัวเอง คิดหาทางออก พอได้มาเรียน ทำให้มีเวลาหยุดคิด พักสมอง ค่อยๆ ลิสปัญหาออกมาทีละข้อ ได้หันกลับมาดูความคิด ดูใจ ว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่บ้าง ได้ทบทวนตัวเองจากหลายๆคำถามของครู ได้ถ่ายทอดจากการเขียน แปลความหมายหน้าไพ่หรือการพิมพ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในใจ พึ่งรู้ว่าการระบายออกมาผ่านการเขียน จะรู้สึกดีขนาดนี้ บางทีก็เหมือนเส้นผมบังภูเขา ที่จริงเรื่องมันอาจจะง่าย แต่เรากลับมองข้ามมันไป

“อีกสิ่งนึงคือก้าวข้ามความกลัวของตัวเอง กลัวจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้เพราะคิดว่าตัวเองเข้ากับคนอื่นได้ยาก กลัวคนที่บ้านจะว่าเพราะต้องไปค้างคืน กลัวจะเรียนไม่ได้ คิดไปต่างๆนาๆ แต่ ณ จุดนั้น ไม่อยากเห็นตัวเองเป็นคนที่ขี้กลัว ขี้กังวล เลยเลือกที่จะอนุญาตให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแบบหักดิบไปเลย ผลลัพธ์ที่ได้ ไม่ได้เป็นอย่างที่เรากลัวเลยสักอย่าง จากที่รู้สึกว่าโดนลดทอนคุณค่า รู้สึกตัวเองไม่เก่ง ทำให้กลับมามีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองมากขึ้น”

🧚 เบญจพร (เมย์) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว [รุ่นที่ 15]

 

ก่อนหน้านี้ไม่เชื่อเรื่องการทำนายทายทักเลยค่ะ ไม่ใช่ไม่เคยดูหมอ
นะคะ เคยหลายครั้ง..แต่รู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ และความสงสัยของตัวเองได้เลย……พอมาเจอคอร์สนี้ ชื่อนี้ ก็ตัดสินใจเรียนเลย…ได้ลองทดสอบความเชื่อด้วยได้รู้จักตัวเองให้มากขึ้นด้วย 2 ต่อ

“สุดท้ายสิ่งที่ได้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง…แค่ไพ่ไม่กี่ใบ กับคำถามของโจทย์ที่ครูตั้งให้ นำมาซึ่งคำตอบที่อัศจรรย์ สิ่งที่ได้เหมือนได้เจอเพื่อนเก่าที่รู้จักคุ้นเคยกันมานานแสนนาน ที่มากระซิบบอกอะไรต่างๆ หรือกระตุ้นเตือนความจำที่ลืมไปหมดแล้ว

“ส่วนความเชื่อที่คิดว่าเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ องค์ต้องลงนั้น กลายเป็นการค้นพบทางจิต สืบค้นความหมายเชิงจิตวิทยามากกว่า แถมยังรู้สึกว่าจับใจใน key word ของแต่ละภาพ ทั้งสนุกและผ่อนคลายค่ะ”

🧚 สรินัดดา (แตม) อาชีพ พนักงานบริษัท [รุ่นที่ 14]

 

“เห็นว่าเรามีตัวตนที่หลายหลาย มีมุมที่เรารู้จักดีจนถึงไม่รู้จักหลงลืมไปเลย มุมที่เรายอมรับหรือปฏิเสธ แล้วก็มีมุมที่เรามองไม่เห็นแต่ผู้อื่นเห็น ซึ่งทุกๆมุมมีความพิเศษ น่าค้นหา เช่น ทำไมบางมุมเราสบายใจ บางมุมเรารู้สึกหวั่นไหว ซึ่งเหมือนกับการเปิดไพ่ บางไพ่เราก็ยินดีที่ได้ สบายใจเมื่ออ่าน บางไพ่ก็เกิดอคติ ยากที่จะตีความ หรือไม่ยอมอ่านอย่างตรงไปตรงมา 

“เมื่อเรารู้ทันความคิด ความรู้สึกเหล่านี้ เราจะค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจรายละเอียดไพ่นั้นทีละน้อยๆ จนเปิดใจยอมรับไพ่เหล่านั้นอย่างเต็มใบ ทีละใบๆ และสุดท้ายไพ่เหล่านั้นก็รวมกันเป็นสำรับไพ่ที่สวยงามของเรา ปล. หลังจากจบคอร์สนี้ เรารู้สึกรักผู้อื่นมากขึ้น เห็นใจที่เปิดกว้างมากขึ้นอย่างมาก เราเห็นความสวยงามของไพ่ในสำรับผู้อื่นเช่นกัน”

🧚 กนกรัตน์ (Ink) อาชีพ พนักงานบริษัท [รุ่นที่ 13]

ตารางอบรมประจำวัน

 

06.30 น. – 07.30 น. ฝึกสมาธิรับพลัง/สื่อสารกับจักรวาล

07.30 น. – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. – 10.30 น. กิจกรรมภาคเช้า

10.45 น. – 12.00 น. กิจกรรมภาคสาย

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. – 15.00 น. กิจกรรมภาคบ่าย

15.15 น. – 16.30 น. กิจกรรมภาคเย็น

16.30 น. – 17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. – 20.30 น. กิจกรรมภาคค่ำ

 

* การอบรมวันศุกร์ เริ่มเวลา 09.30 น. โปรดเข้าที่พักก่อนเวลา

* การอบรมวันอาทิตย์ เลิกเวลา 15.00 น. เดินทางกลับบ้าน

 

 

กระบวนการเรียนรู้

 

• เน้นการมีส่วนร่วม และค้นพบสาส์นจากจิตใต้สำนึกด้วยการแปลความหมายจากไพ่ด้วยตนเอง

• ฝึกฟังเสียงภายในอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีจินตภาพ ศิลปะ การเขียน การสนทนาจากไพ่ทาโรต์
  และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

• ยกตัวอย่างและบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริง

• ฝึกอ่านตีความจากไพ่ให้เพื่อนร่วมเรียน และทบทวนชีวิตตนเอง

ตารางเรียน

 

วันแรก

1 ปูพื้นฐาน ไพ่ทาโรต์ และไพ่ Oracle

2 ทำความเข้าใจจิตสำนึก จิตใต้สำนึก และตัวตน

3 รู้จักตนเองเบื้องต้นผ่านไพ่

4 การแสดงบทบาทสมมติร่วมกับการใช้ไพ่

 

วันที่สอง

1 รู้จักไพ่ธาตุสี่และไพ่ลักษณะบุคคล

2 ฝึกแปลความหมายไพ่ ทบทวนปัญหา

3 การใช้บทบาทสมมติและการ “สิงไพ่”

4 ฝึกแปลความหมายไพ่ร่วมกับการใช้ตำรา

 

วันที่สาม

1 ฝึกการตีความไพ่ผ่านการจินตภาพ และการเขียนบำบัด

2 ทบทวนตัวตนในด้านศักยภาพ และคุณค่าของตัวเอง

3 การอ่านไพ่เชิงลึกจากไพ่หนึ่งใบ

วันที่สี่

1 การวางไพ่กับการแปลความหมายเพื่อรู้จักตนเอง

2 การวางไพ่กับการแปลความหมายเชิงพยากรณ์

3 ฝึกอ่านไพ่หลักผ่านเสียงภายใน ควบคู่กับการภาวนา

4 อุปสรรคต่อการอ่านไพ่และการเข้าใจตน

 

วันที่ห้า

1 สรุปการรู้จักตัวเอง

2 อ่านไพ่ภูเขาน้ำแข็ง ทบทวนปมภายใน

3 จรรยาบรรณการใช้ไพ่

4 ฝึกซ้อมทดสอบการอ่านไพ่ให้ผู้อื่น

 

วันที่หก

1 ทดสอบการอ่านไพ่รายบุคคล/รายกลุ่ม

2 ทบทวนคีย์เวิร์ดสำคัญของไพ่ทาโรต์

3 แลกเปลี่ยนการอ่านไพ่แบบอื่นๆ หรือคำถามจากผู้เรียน

 

หมายเหตุ

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา

มีการฝึกอ่านไพ่เพื่อพยากรณ์ชีวิตด้านต่างๆ ของตัวเอง ระหว่างสัปดาห์ โดยให้คำปรึกษาผ่านไลน์กลุ่ม

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน : เลือกชำระ 6,900 ถึง 9,100 บาท ตามกำลังทรัพย์

สามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร QR Code บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Google Pay โดยรายละเอียดจะอยู่ในใบสมัคร

 

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

* โดยค่าใช้จ่ายจำนวน 3,900 บาท จะเป็นค่าอาหาร ค่าสถานที่ ค่าที่พักรวม ในส่วนที่เหลือจึงจะเป็นรายได้ของครูผู้สอน ทีมงาน และโครงการธรรมวรรณศิลป์

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของเรา โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยใช้รายได้จากการจัดกิจกรรมเกือบทั้งหมด โดยไม่พึ่งพาสปอนเซอร์เป็นหลัก

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

ค่าลงทะเบียนจำนวนนี้ ได้รวมถึง

 

 • ที่พักบรรยากาศธรรมชาติ – ห้องนอนรวม แยกชายหญิง
 • อาหารเพื่อสุขภาพต้นตำรับของอาศรมวงศ์สนิท – งดเนื้อสัตว์ใหญ่ จำนวน 14 มื้อ
 • อาหารเบรก ขนม-ผลไม้ จำนวน 10 มื้อ
 • ตำราเรียน และ ไพ่ทาโรต์ มูลค่า 690 บาท
 • ใบประกาศเมื่อสำเร็จการอบรม พร้อมไฟล์คู่มือทบทวนไพ่ มูลค่า 390 บาท

 

* หากต้องการพักห้องเล็ก (ห้องนอนคู่ – พักเดี่ยวได้)

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,400 บาท ต่อห้อง สามารถหารค่าห้องกับเพื่อนที่สมัครได้ (โปรดแจ้งชื่อทางอีเมล) ให้เลือกพักห้องเล็กในใบสมัคร

สมัครเข้าร่วม

กดปุ่มข้างบนเพื่อกรอกใบสมัคร แล้วส่งหลักฐานโอนชำระค่าลงทะเบียนมาทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือเพจเฟสบุ๊ค สถาบันธรรมวรรณศิลป์

* รายละเอียดบัญชีธนาคาร โปรดตรวจสอบในใบสมัคร

วิทยากร

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht) หรือครูเม่น

ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 รุ่นในปัจจุบันชอบประดิษฐ์ไพ่ใช้เองในการเรียนการสอนเกือบทุกหัวข้อ เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่ากรณีใดๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ ยกเว้น กรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทางโครงการมีการยกเลิกหรือเต็มจำนวนรับสมัครจะมีการคืนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค “เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์”

 

อ่านบทเรียนและความประทับใจ

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-ทาโรต์/