มองชีวิตผ่าน 7 จักระ

มองชีวิตผ่าน 7 จักระ (ค่ายสองวันหนึ่งคืน)

Life planning through chakras.

วางแผนปีใหม่ ย้อนดูปีที่ผ่านพ้นไป

ด้วยการฟังเสียงหัวใจและร่างกาย

 

การอบรมพิเศษ โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 14

ผู้สอนหลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต

ทบทวนก้าวย่างของปีเก่า เพื่อวางแผนชีวิตปีใหม่อย่างแตกต่าง

เพราะมิใช่ด้วยการคิดตั้งเป้าหมาย แต่ใช้เสียงของหัวใจและร่างกาย

ฟังเสียงสะท้อนลึกๆ ในตน มองชีวิตผ่านกระจก 7 ด้าน

ผ่านศาสตร์จักระทั้ง 7 ด้วยการใช้พลังจินตภาพ และศิลปะการเขียนบันทึก

 

หยั่งความมั่นคงภายใน ผ่านจักระแรก

เติมความพอใจให้แก่ตน ผ่านจักระสอง

ปลุกแรงไฟของชีวิต ผ่านจักระสาม

ดูแลความสัมพันธ์และหัวใจ ผ่านจักระสี่

เปิดเผยตัวตนและพลังสร้างสรรค์ ผ่านจักระห้า

ส่องทางปัญญาความนึกคิด ผ่านจักระหก

เชื่อมโยงจักรวาลและศรัทธา ผ่านจักระเจ็ด

จักระทั้ง 7 เป็นความรู้และวิธีคิดโบราณ ที่มองชีวิตเป็นองค์รวมอันเชื่อมโยงด้านต่างๆ ของชีวิตเข้าด้วยกัน สันนิษฐานว่าเริ่มต้นจากอินเดีย ก่อนกระจายไปสู่ดินแดนต่างๆ เกิดเป็นหลากหลายวิชา เช่น เรกิ พลังจักรวาล เป็นต้น

 

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม จะได้รับลิงก์เนื้อหาคอร์สออนไลน์ฟรีในชื่อ “ปรับจักระ ปรับชีวิต” เพื่อศึกษาเนื้อหาก่อนเรียน

เป้าหมายในการอบรม

 

1. ตระหนักรู้เกี่ยวกับเจ็ดด้านของชีวิตที่ผ่านมา

2. ปรับสมดุลและเติมเต็มพลังของชีวิตด้านที่บกพร่อง

3. ฝึกสมาธิ จินตภาพ และการฟังเสียงภายในตน

4. ทบทวนแนวทางในการดูแลตนเองและการปรับเปลี่ยนชีวิต

5. วางแผนปีใหม่ผ่านฐานใจและร่างกาย

บุคคลที่เหมาะสม

 

 • มีความตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตามกำหนดการ
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป โดยอ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมด้วยตัวเอง
 • พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกิจกรรมทุกขั้นตอน

สถานที่และเวลา ในการอบรม

 

วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565
(เสาร์ – อาทิตย์) รวม 2 วัน 1 คืน 

สถานที่ : อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15  จังหวัดนครนายก

เปิดแผนที่ : https://goo.gl/maps/jVkwAqP8yfiiguht5

 

 • อ่านรายละเอียดการเดินทางท้ายเว็บไซต์

ตารางอบรมประจำวัน

 

วันที่หนึ่ง

09.00 – 10.30 น. สำรวจชีวิตผ่าน จักระราก

10.45 – 12.00 น. สำรวจชีวิตผ่าน จักระท้องน้อย

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 15.00 น. สำรวจชีวิตผ่าน จักระท้อง

15.15 – 16.30 น. สำรวจชีวิตผ่าน จักระหัวใจ

16.30 – 17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.30 น. สำรวจชีวิตผ่าน จักระคอ

 

วันที่สอง

06.30 – 07.30 น. รับพลังธรรมชาติและทำสมาธิ

07.30 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 10.30 น. สำรวจชีวิตผ่าน จักระตาที่สาม

10.45 – 12.00 น. สำรวจชีวิตผ่าน จักระกระหม่อม

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 15.00 น. วางแผนชีวิตเพื่อความสมดุล

15.00 น. เป็นต้นไป เดินทางกลับบ้าน

 

* ก่อนเริ่มอบรมวันแรก โปรดเข้าที่พักในช่วงเวลา 7.00 – 08.45 น.

* กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา

กระบวนการเรียนรู้

 

• เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ควบคู่การบรรยายเสริม

• ฝึกฟังเสียงภายในอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีจินตภาพ ศิลปะ การเขียน การสนทนา
  และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

• เชื่อมโยงกับหลักธรรมและจิตวิทยาตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน : เลือกชำระ 3,200 ถึง 4,900 บาท ตามกำลังทรัพย์

 

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

* โดยค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 บาท จะเป็นค่าอาหาร ค่าสถานที่ ค่าที่พักรวม ในส่วนที่เหลือจึงจะเป็นรายได้ของครูผู้สอน ทีมงาน และโครงการธรรมวรรณศิลป์

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของเรา  อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

ค่าลงทะเบียนจำนวนนี้ ได้รวมถึง

 

 • ที่พักบรรยากาศธรรมชาติ – ห้องนอนรวม แยกชายหญิง
 • อาหารเพื่อสุขภาพต้นตำรับของอาศรมวงศ์สนิท – งดเนื้อสัตว์ใหญ่ จำนวน 4 มื้อ
 • อาหารเบรก ขนม-ผลไม้ จำนวน 3 มื้อ
 • ใบประกาศเมื่อสำเร็จการอบรม

 

* หากต้องการพักห้องเล็ก สามารถพักคู่ หรือพักเดี่ยวก็ได้

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 350 บาท ต่อห้องตลอดการอบรม

สามารถหารค่าห้องกับเพื่อนที่สมัครได้ (โปรดแจ้งชื่อทางอีเมล)

ห้เลือกพักห้องเล็กในใบสมัคร

วิทยากร

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht) หรือครูเม่น

ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต , รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์

มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 รุ่นในปัจจุบัน

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่ากรณีใดๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ ยกเว้น กรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทางโครงการมีการยกเลิกหรือเต็มจำนวนรับสมัครจะมีการคืนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์”

สมัครเข้าร่วม

กดปุ่มข้างบนเพื่อกรอกใบสมัคร แล้วส่งหลักฐานโอนชำระค่าลงทะเบียนมาทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือเพจเฟสบุ๊ค สถาบันธรรมวรรณศิลป์

* รายละเอียดบัญชีธนาคาร โปรดตรวจสอบในใบสมัคร

ภาพบรรยากาศ สถานที่การอบรม

@อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 จังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศ สถานที่การอบรม

@อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 จังหวัดนครนายก

🚗 การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

จอดรถที่ลานจอดรถอาศรมวงศ์สนิท แล้วเดินประมาณ 250 เมตร มาขึ้นแพเข้าอาศรม  ไม่สามารถจอดรถในอาศรมได้เพราะต้องขึ้นแพข้ามคลอง

 

แผนที่ ที่จอดรถอาศรมวงศ์สนิท
https://goo.gl/maps/jvPtdwu8JvkT3fxE7

 

แผนที่ อาศรมวงศ์สนิท (สำหรับรถที่มาส่งหรือจอดชั่วคราว)

https://goo.gl/maps/XaFtakoYjDt5XoER6

 

🚌 การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

โดยรถตู้สาธารณะ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขึ้นที่ฝั่งใต้ หรือขึ้นที่ท่ารถตู้ฟิวเจอร์รังสิต สายบ้านนา องครักษ์

ลงซอยปากคลอง 15 แล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากปากซอยมาที่อาศรมวงศ์สนิท