โครงการเพื่อการกุศล สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ทำความรู้จักสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้ที่หน้าเนื้อหาด้านล่างนี้ https://www.dhammaliterary.org/ธรรมวรรณศิลป์/ โครงการเพื่อการกุศล ในปี 2565 การบริจาคการกุศล บริจาคอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ของเล่น ตุ๊กตา และของใช้ ให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด มูลค่า 8,000 บาท มอบทุนการศึกษาและหนังสือให้เยาวชนที่เข้ารอบสุดท้ายการประกวด รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 รวม 20,200 บาท บริจาคให้กับ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา จำนวน 5,000 บาท สนับสนุนการสมทบทุนการอบรมสามเณร ในโครงการยุวโพธิชน ผ่านการสนับสนุนค่าโฆษณา และรายได้จากการจำหน่ายชุดหนังสือ รวม 5,000 บาท กิจกรรมการอบรม พื้นฐาน เขียนภาวนา 2 รอบ (ออนไลน์) ปฏิบัติ เขียนภาวนา 2 รอบ (ออนไลน์) เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน ร่วมกับ มูลนิธิกัลยาณการุณย์ (ออนไลน์) โครงวิจัยการเขียนภาวนาเพื่อการเห็นคุณค่าในตัวเอง การอบรมการเขียนบำบัดแก่สามเณร โครงการ ปัญญ์สเปซ … Continue reading โครงการเพื่อการกุศล สถาบันธรรมวรรณศิลป์