โครงการเพื่อการกุศล สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ทำความรู้จักสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ https://www.dhammaliterary.org/ธรรมวรรณศิลป์/   อ่านข่าวกิจกรรมการกุศลได้ที่ https://www.dhammaliterary.org/category/การกุศล/   โครงการเพื่อการกุศล ในปี 2566 การบริจาคการกุศล   มอบทุนการศึกษาและหนังสือให้เยาวชนที่เข้ารอบสุดท้ายการประกวด รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 รวม 19,182 บาท บริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จำนวน 5,000 บาท บริจาคหนังสือ ดอกไม้และความหวัง ให้แก่เรือนจำกลางสมุทรปราการ แดนหญิง , ค่ายสามเณร สถาบันยุวโพธิชน และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก รวมมูลค่า 6,500 บาท กิจกรรมการอบรม   “เขียน.ปล่อย.วาง” 3 รอบ “มีแค่รัก unconditional love” 1 รอบ “เขียนภาวนา” 1 รอบ (ออนไลน์) “เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” ร่วมกับ มูลนิธิกัลยาณการุณย์ โครงการอบรมการเขียนบำบัด ผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการ แดนหญิง จำนวน … Continue reading โครงการเพื่อการกุศล สถาบันธรรมวรรณศิลป์