คุยกับใจ ด้วยไพ่กัลยาณมิตร

 

“เพื่อนร่วมทาง Card Companion”
คุยกับใจ ด้วยไพ่กัลยาณมิตร

 

เรียนออนไลน์ 1 วันที่จะชวนพวกเราค้นหาคุณค่าในตัวเอง เพื่ออยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นสุข, ฟังใจผ่านไพ่ทบทวนทางแก้ไขปัญหา, ดูแลความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นและต่อตัวเอง และเรียนฝึกอ่านไพ่แบบง่ายๆ โดยมีเพื่อนและครูช่วยตีความ ด้วยไพ่กัลยาณมิตร

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.30 น.
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom

โดยต้องเข้าอบรมได้ตลอดทั้งวัน ทั้งหมด 3 คาบ ดังนี้
09.00 น. – 10.30 น. , 12.30 – 14.00 น. และ 15.00 – 16.30 น. ห้ามขาดคาบแรก และควรเข้าได้ครบทั้งหมด

 

#นำกิจกรรมการเรียนรู้ โดย

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม , สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”

ศจิภา เลิศสาธิต , นักเขียน โค้ช
ผู้จัดทำ ไพ่กัลยาณมิตร

 

#ค่าลงทะเบียน

คิดเฉพาะราคาไพ่กัลยาณมิตร จำนวน 990 บาท ต่อชุด

ส่งให้ไพ่ให้ถึงบ้านก่อนอบรม พร้อมคู่มือในรูปแบบไฟล์ pdf

 

#สมัครได้ทาง

แบบฟอร์ม : https://forms.gle/EK9bYgn7c8tKBmSt9

สอบถามได้ที่ Line id : deepsleephub

 

#โอนค่าร่วมกิจกรรมได้ที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ
ศจิภา เลิศสาธิต
544-0207-990

 

* เพื่อสร้างคุณค่าการเรียนรู้สูงสุด ขอเปิดรับรุ่นละไม่เกิน 20 คน

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมนี้ นำไปเป็นทุนจัดโครงการจิตอาสา สื่อสารด้วยใจคุยกันผ่านไพ่ ในโอกาสต่อไป

 

#เกี่ยวกับไพ่กัลยาณมิตร

เครื่องมือเชื่อมใจ ให้ค้นพบคำตอบจากเสียงภายใน กลั่นจากประสบการณ์ชีวิตของผู้จัดทำ โดยได้นำใช้ในกิจกรรม ภาษารักเชื่อมใจ โครงการจิตอาสา ให้ครูผู้ปกครอง และเยาวชน สื่อสารด้วยใจ คุยกันผ่านไพ่ อาทิ ยุวพุทธฯ, กลุ่มจิตอาสา , รร.ส่วนบุญฯ จังหวัดลำพูน

 

“ผมไม่เคยใช้ไพ่ พอได้ทำกิจกรรม ทำให้เข้าใจตัวเองและคุณแม่มากขึ้น ไพ่ได้สะท้อนให้ผมเห็นอะไรบางอย่าง” – แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูก

 

#กิจกรรมดำเนินการโดย

โครงการปันความรัก ด้วยความสุข
Coaching hub
และ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 15